Jak działa projekt ØHz.pl

TELEPØRTER|ØHz jest projektem społecznym non-profit, którego celem jest ogólnodostępna MOŻLIWOŚĆ UNIKALNEGO RELAKSU W POLU HARMONICZNEJ FALI PRZYRODY oraz PODWYŻSZENIE ODPORNOŚCI NA STRES.

Istnienie inicjatywy zależy od postawy osób, które korzystają z potencjału tej unikalnej technologii, udostępnianej BEZPŁATNIE /bez cenników/ w formie relaksujących TELEPØRTERów audio, nadawanych z wysp Azorskich. W ten sposób każdy może skorzystać z możliwości podniesienie swojej odporności na stres i odzyskania sił do życia i pracy.

Koszt utrzymania tej inicjatywy jest wysoki.
W kilka osób trudno jest ten projekt utrzymać w dostępności również dla tych osób, których nie stać na tę chwilę na abonament. Naszym celem jest powszechna dostępność antystresowych metod i możliwości, które umożliwiają odzyskanie sił i radości życia.

Apelujemy więc o wpłacanie dobrowolnych donacji, które pozwalają na pokrycie części kosztów funkcjonowania tej inicjatywy. Bez tych wpłat projekt zniknie na terenie Polski. Sprawa jest prosta, korzystasz -> wspierasz – >wzrastasz.

Mamy nadzieję, że uda nam się wspólnie utrzymać powszechny i społeczny charakter tej inicjatywy. Eksperyment wolnego partycypowania w postaci darowizn będziemy kontynuować do końca 2017 roku z opcją jego przedłużenia na kolejny rok. Korzystaj-> wspieraj- >wzrastaj!

W newsletterach pojawia się już informacja o sponsorach sesji /imiona darczyńców/ Dołącz do nas:)


KORZYSTASZ Z TEGO, CO ROBIMY?

POMÓŻ ROZWINĄĆ PROJEKT I ODBIERZ NAGRODĘ!

Przekaż donację – otrzymasz prezent niespodziankę!

Konto do wpłat:

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
Nr konta: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960
BGŻ

 

TYTUŁ WPŁATY: „Projekt 0Hz”

Wpłaty w EUR: tylko za pośrednictwem PayPal>>>

donacje

Aby odebrać prezent prosimy o kontakt na mail: fundacja@fhf.org.pl.

Dziękujemy i zapraszamy do udziału w naszych projektach,

Fundacja Harmonicznej Fali | Człowiek w Harmonii

Jeśli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.


RELAKSUJ ŚWIAT RAZEM Z NAMI!

Przekazaną darowiznę możesz odliczyć od podatku:

– Jako osoba fizyczna:

Odpis od podstawy podatku 6%
Każdy obywatel może przekazać kwotę pieniężną w formie darowizny. Darczyńca może od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania odliczyć wartość darowizny, nie przekraczającą 6% dochodu w roku (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991, t.j.Dz. U. Nr 14, poz. 176 z roku 2000 z późn. zm.).

– Jako osoba prawna:

Odpis od podstawy podatku 10%
Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowiznę przekazaną na Fundację – do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (podstawa prawna: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz. U. Nr 54, poz. 654 z roku 2000 z późn. zm.). Z możliwości odliczenia darowizny nie mogą skorzystać osoby płacące podatek liniowy.

Aby darowiznę można było odliczyć należy spełniać następujące warunki:

– wpłaty należy dokonać w roku podatkowym, z którego się rozliczamy
– wpłaty można dokonywać tylko i wyłącznie na rachunek bankowy fundacji, w tytule przelewu wpisując: darowizna na cele statutowe
– należy zachować dowód wpłaty darowizny
– przy odliczeniu należy podać dokładne dane fundacji:

Fundacja Harmonicznej Fali
ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000524440
REGON: 022514207
NIP: 894 305 70 35