Przed Tobą nowoczesna metoda, dzięki której
możesz być aktywny, wydajniej pracować,
lepiej przyswajać wiedzę, szybciej regenerować siły,
z przyjemnością wykonywać codzienne zajęcia,
by żyć pełnią życia!

 

Jak powstała technika ITE|Eustres?

Interaktywna Technika Eustres powstała dla liderów politycznych i biznesowych, pracujących w dużym stresie. Na bazie 20 lat doświadczeń autora metody* okazało się, że choć wszyscy mamy różne potencjały, talenty i społeczne funkcje, to spotyka nas wszystkich to samo… stres, z którym tylko lepiej lub gorzej sobie radzimy.

Interaktywna Technika Eustres jest więc wynikiem poszukiwań metody, prostej i czytelnej dla każdego człowieka. Każdy z nas ma własny sposób na relaks, który odkryć można stosując się do prostych wskazówek, pokazujących w jaki sposób nie przekraczać granicy stresu pozytywnego.

 

Czy wiesz, że istnieje granica stresu negatywnego?

Stres może być pozytywnym dopingiem, aktywującym do działania, rozwoju i nauki. Jednak pomiędzy stresem pozytywnym a negatywnym istnieje indywidualna granica, której przekroczenie czyni stres negatywnym w skutkach.

Interaktywna Technika Eustres pokazuje i uczy w jaki sposób nie przekraczać granicy pomiędzy stresem pozytywnym a negatywnym. Interaktywna Technika Eustres umożliwia szybki relaks /dosłownie „w sekundę”/, który nie tylko podnosi odporność na stres, ale jest też prostą alternatywą dla życia w nawykowym napięciu. Pamiętaj, że życie w negatywnym stresie może przejść w stan „wypalenia zawodowego”, braku sił, a nawet depresji!

Na czym polega ITE|Eustres?

Interaktywna Technika Eustres, w dużym skrócie, polega na pogłębieniu zdolności do koncentracji na określonym celu oraz na zmianie stresogennego schematu myślowego na rzecz pozytywnej interakcji pomiędzy emocją, myślą i rozluźnionym ciałem. Możesz nauczyć się kontrolować swoje emocje.

Jakie są efekty stosowania tej metody?

Już w trakcie poznawania tej metody pojawiają się pierwsze efekty, m.in.:

– dystans do stresu
– szybsza regeneracja sił,
– wyższa wartość osobista,
– wydajniejsza praca
– możliwość rozpoczęcia bardziej spełnionego życia w sferze prywatnej oraz zawodowej!

3210| START! Stres może być twórczy!

Celem Techniki Interaktywnej jest pokazanie relaksu nie tylko jako możliwości pełnego rozluźnienia w czasie lub po pracy, czy pod koniec dnia. Celem zajęć jest pokazanie, że relaks to stan umysłu, w którym można być aktywnym, wydajniej pracować, pełniej regenerować siły, z przyjemnością wykonywać codzienne zajęcia oraz głębiej odpoczywać, regenerując siły w krótszym czasie.

Interaktywna Technika Eustres w praktyce.

Nauka elementów tej techniki jest banalnie prosta. Polega na behawioralnym programowaniu rozluźnienia ciała na relaks w trakcie odsłuchiwania plików relaksacyjnych TELEPØRTER. W ciągu 1 miesiąca możesz nauczyć się skutecznej metody dystansu do stresu.

1. Emocja i myśl
Myśli oraz emocje są ze sobą połączone. Każdy z nas ma swoją szczęśliwą myśl, wspomnienie, które relaksuje ciało. Pierwszym etapem pracy z Techniką Interaktywną jest znalezienie i przywołanie własnej szczęśliwej myśli, która wyprowadza poza „wir myśli” w ODCZUWANIE pozytywnych emocji i przyjemności rozluźnionego ciała.

2. Myśl i koncentracja
Przekierowanie uwagi na odczuwanie pozytywnych emocji jest najprostszym i niezwykle skutecznym sposobem wyciszenia. Jednak, aby wyjść poza „wir myśli”, niezbędna jest koncentracja na „jednej myśli” oraz skupienie uwagi na spokojnym, przeponowym oddechu. Poprawie koncentracji sprzyja używanie Tablicy do synchronizacji półkul mózgowych, które znajdziesz w swoich materiałach warsztatowych.

3. Koncentracja i gest
W początkowej praktyce najlepsze efekty przynosi położenie sobie dłoni na mostku lub na brzuchu z jednoczesnym odczuwaniem pozytywnych emocji. Taka formuła poprawia koncentrację i zdolność do utrzymania uwagi na „jednym celu” przez dłuższy czas. Każdy człowiek ma zarówno swoją „szczęśliwą myśl”, jak i własny gest, których rozpoznanie czyni relaks osobistym i bardzo efektywnym narzędziem, praktycznym we wszystkich aspektach życia.

4. Interakcja
Koncentracja + odczuwanie pozytywnych emocji + gest. Połączenie tych 3 elementów sprawia, że relaks przychodzi bardzo szybko. Dzieje się tak za sprawą wolicyjnego, a więc świadomego i celowego działania, którego efektem jest interakcja na poziomie myśli, emocji i odczuwania rozluźnionego ciała.

Skojarzenie pozytywnych odczuć z gestem uruchamia stan dystansu do każdej sytuacji stresowej.
W kolejnych tygodniach konsekwentnego stosowania Techniki Interaktywnej wzrasta poczucie wewnętrznego spokoju i poczucie wyższej wartości osobistej. Poprawia się siła koncentracji, a stan większego rozluźnienia utrzymuje się również w trakcie wykonywania codziennych zajęć. Kontakt z ciałem jest ważnym elementem pracy z ITE, więc każda aktywność fizyczna, która umożliwia odczuwanie napinania i rozluźniania mięśni jest bardzo pomocna przy pracy z ITE|Eustres.

5. W każdej chwili
Interaktywna Technika Eustres nie wymaga żadnych specjalnych pozycji. Można ją stosować w miejscach publicznych bez zwracania na siebie żadnej uwagi – a jeśli nawet, to tylko głębokim, wewnętrznym spokojem, pozytywnie odbieranym przez innych ludzi.

ITE Eustres możesz stosować w wielu chwilach życia:

1. Stres
W chwilach szczególnie intensywnych, gdy pojawia się stresowe napięcie, uruchamiają się nawykowe odruchy, obejmujące swym wpływem całe ciało. Źródłem odczuć zimna i gorąca, niepokoju w okolicach splotu, rozedrgania, utraty koncentracji itd., jest mentalna przestrzeń „wirujących myśli”. W chwilach podenerwowania wystarczy wziąć głębszy oddech i przywołać swoją szczęśliwą myśli, odczuwając pozytywne reakcje ciała.

W ten sposób nowy nawyk rozluźniania napięcia – kasuje stary nawyk powiększania napięcia. W ciągu tygodni nowy nawyk koduje się na poziomie ciała, emocji i myśli, powiększa się spokój i zdolność koncentracji na życiowych celach.

2. Koncentracja
Jeśli stoi przed Tobą zadanie, wymagające dużej koncentracji, przenieś uwagę w okolicę serca i poczuj, jak umysł wycisza się, myśli cichną, a Ty stajesz się tym zadaniem i nic poza tym nie istnieje. Praca w stanie relaksu może być naprawdę twórcza, efektywna i satysfakcjonująca.

3. Nauka
Temat jest związany z koncentracją, więc możesz użyć tej techniki w analogiczny sposób. Dodatkowo możesz użyć przed rozpoczęciem nauki tablicy do synchronizacji półkul mózgowych, dzięki której szybko zsynchronizujesz półkule mózgowe, lewą logiczną z prawą półkulą abstrakcyjną. Synchronizacja półkul przyspiesza proces kojarzenia i zapamiętywania różnych danych w aktywny bardziej obrazowy sposób.

4. Percepcja refleksyjna
Jeśli chcesz pogłębić odbiór książki, filmu, widowiska teatralnego, wystawy obrazów, itd., zrelaksuj się wg przepisu. Interaktywna Technika Eustres otwiera przestrzeń myślenia abstrakcyjnego, dzięki któremu odbiór rzeczywistości staje się pogłębiony. Odczytujesz sens pomiędzy wierszami słowa pisanego, mówionego, znajdując nowy, pogłębiony wymiar dźwięku i obrazu.

5. Sen
Trudności w zasypianiu są związane z „wirem myśli”, rozpatrywaniem sukcesów i porażek minionego dnia, planów, wspomnień, itd. W czasie zasypiania przywołaj „Jedną myśl”, połóż spokojną rękę na sercu i przenieś tam uwagę, skup się na spokojnym oddechu. Po chwili zaśniesz zdrowym i kolorowym snem.

6. Twórczość
Zagadnienia stanu ciszy i koncentracji w procesie twórczym. Temat jest rozwijany podczas spotkania „Relaks – Twój sposób na twórczość.” Życzymy sukcesów w stosowaniu Interaktywnej Techniki Eustres! Celem kursu „Wyluzuj, czyli jak odzyskać dystans do stresu!” jest pokazanie relaksu jako możliwości pełnego rozluźnienia w czasie lub po pracy oraz pod koniec dnia.

Pamiętaj!

Relaks to również stan umysłu, w którym można być aktywnym, wydajniej pracować,
lepiej przyswajać wiedzę i pełniej regenerować siły, by z przyjemnością wykonywać codzienne zajęcia
i żyć pełnią życia!

Żyj pełnią życia!

W Polsce projekt ITE|Eustres
realizujemy w ramach środków obywatelskich
Fundacji Harmonicznej Fali z siedzibą we Wrocławiu.

Fundacja Harmonicznej Fali
Adres: ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław
KRS: 0000524440
REGON: 022514207
NIP: 894 305 70 35
BGŻ: 66 2030 0045 1110 0000 0393 8960

Kontakt z nami:
www: http://fhf.org.pl/
mail: fundacja@fhf.org.pl
tel. +48|696 39 55 88

Zapraszamy,
wyluzuj i…
odnajdź swój własny
sposób na stres!


*O Autorze metody

Mr. M.
Do końca lat 90-tych doradca parlamentarny, trener i reformator organizmów politycznych i gospodarczych. Od 2000 roku pracuje społecznie na rzecz jednostek, przekazując nowoczesną /”elitarną”/ wiedzę o umyśle w jej praktycznych życiowo zastosowaniach.

Wizjoner, wynalazca technologii harmonicznej fali, społecznik i humanista, pasjonat, miłośnik matematyki, kosmosu i astronomii. Podróżnik.
Autor kilku tysięcy publikacji, których tematem jest wolność osobista, eksploracja potencjałów oraz metody twórczego korzystania ze stresu. Założyciel obywatelskiego projektu badawczego MerhlinLaboratory i fundator oraz członek zarządu Fundacji Harmonicznej Fali. Współtwórca sukcesu kilku inicjatyw społecznych i gospodarczych.

W 2017 roku rozpoczął nowy projekt „Expanse of the silence”. Projekt jest cyklem rejestracji ciszy w różnych miejscach świata, z zastosowaniem technologii harmonicznej fali oraz mikrofonów próżniowych i rejestratorów, pracujących w technologii AIR | Analogs InSound Recorders oraz masteringu VSD|VirtualSonicDevices. Założyciel i współtwórca projektu 0hz.pl, twórca TELEPORTERów