PRZESTRZEŃ. Orkiestra Symfoniczna Świerszczy. Sesja relaksu 03.10.2017

Wyspa na oceanie wydaje się być małą planetą w przestworzach wszechświata. Nic poza tym, co jest, nie istnieje. Tylko ta chwila i delikatny dotyk trawy. Tutaj życie płynie bardzo wolno, odmierzane biciem serca. Kto ma czas, by się zatrzymać – łączy się z pulsem życia w przestrzeni nieskończonej ciszy. Wyprawa po Ciszę trwa. Znajdujemy ją…
Przeczytaj więcej