Biorytm, czyli jak i kiedy korzystać z sesji.

Oczyść umysł w harmonicznym polu - odzyskasz siły i spokój.

Created with Sketch.

Biorytm, czyli jak i kiedy korzystać z sesji.

Zakończyliśmy testy, związane z korelacją biorytmów urodzeniowych z datami sesji w polach harmonicznych. Wyniki są bardzo obiecujące. Biorytm urodzeniowy, jako wskazówka do wyboru daty sesji oraz jej tematu, sprawdził się u 89% ankietowanych uczestników badania.

Biorytm. Historia.

Idea została opracowana pod koniec XIX wieku przez Wilhelma Fliessa, berlińskiego lekarza i znajomego Freuda, który również interesował się wynikami jego badań w kontekście cykliczności, widocznej w ujęciu psychoanalitycznym procesów psychoemocjonalnych.

Rzeczywistość jest systemem naczyń połączonych, w którym wszystko jest ze sobą powiązane, a jedno wynika z drugiego. Fliess zauważył te prawidłowości w 23- i 28-dniowych odstępach, w wielu przejawach życia, w tym w narodzinach i zgonach. W 1904 r. do podobnych wniosków doszedł wiedeński profesor psychologii Hermann Swoboda.

Alfred Teltscher, profesor inżynierii na Uniwersytecie w Innsbrucku, rozwinął prace Swobody i zasugerował, że dobre i złe dni jego uczniów przebiegały według rytmicznego wzorca; wierzył, że zdolność mózgu do wchłaniania, zdolności umysłowe i czujność przebiegają w 33-dniowych cyklach.

Jednym z pierwszych akademickich badaczy biorytmów był urodzony w Estonii Nikołaj Pärna , który w 1923 r. opublikował książkę Rytm, życie i twórczość.

Biorytm i cykle biologiczne.

Zgodnie z teorią biorytmów na życie człowieka wpływają rytmiczne cykle biologiczne, które wpływają na jego zdolności w różnych dziedzinach, takich jak aktywność umysłowa, fizyczna i emocjonalna. To właśnie biorytm sprawia, że jednego dnia mamy tyle energii, że możemy góry przynosić, a za kilka dni nie chce się nam nawet wstać z łóżka.

Wszystkie procesy w przyrodzie przebiegają cyklicznie – nastanie dnia i nocy, pory roku, przypływy i odpływy oceanów. Zatem nie powinno nikogo zdziwić, że my również podlegamy pewnym cyklom. Ze względu na długość rozróżniamy cykle krótkie, dobowe np. cykl snu i aktywności oraz dłuższe np. cykl menstruacyjny u kobiet, czy inne, zsynchronizowane z wielkimi zegarami kosmicznymi.

Większość modeli biorytmów omawia trzy podstawowe cykle: 23-dniowy cykl fizyczny, 28-dniowy cykl emocjonalny i 33-dniowy cykl intelektualny. Każdy z tych cykli zmienia się sinusoidalnie między wysokimi i niskimi ekstremami, przy czym dni, w których cykl przekracza linię zerową, są określane jako dni krytyczne lub specjalne.

Przykładowy biorytm osoby ur. w dniu 2000-01-01 na dzień 2021-11-10.

Cykl fizyczny ~ 23 dni
kondycja
poziom energii
wytrzymałość
ogólne samopoczucie

Cykl emocjonalny ~ 28 dni
kreatywność
wrażliwość
nastrój
inteligencja emocjonalna

Cykl intelektualny ~ 33 dni
koncentracja
logika
pamięć
kojarzenie

Średnia psychofizyczna.
Powyższy bio-diagram zawiera dodatkową falę, która pokazuje średnią z 3 aspektów.
Szara sinusoida pokazuje ogólną kondycję psychofizyczną.

Interpretacja biorytmów.

Analiza bio-diagramów jest prosta, w każdym z biorytmów wyróżniamy trzy fazy:

 • Faza dodatnia (wznosząca)
  Jest to okres, w którym wzmaga się nasza aktywność i zdolności związane z danym biorytmem. W tej fazie jesteśmy aktywni na zewnątrz, “działamy dla świata”. Im bliżej maksymalnej wartości dodatniej (+100%), tym więcej energii i lepszy czas na działanie.
 • Faza ujemna (opadająca)
  Nasza aktywność maleje. Choć uważa się ją za fazę negatywną, to jest to po prostu faza regeneracyjna. W tej fazie powinniśmy koncentrować się na sobie i swoim wnętrzu. Im bliżej maksymalnej wartości ujemnej (-100%), tym lepszy czas na retrospekcyjną medytację i kontemplację.
 • Faza zerowa (specjalna)
  Momenty, w których cykle przechodzą z jednej fazy w drugą. To też czas zawieszenia pomiędzy światem wewnętrznym i zewnętrznym, w którym doświadczamy cyklicznej reorganizacji naszego systemu psychofizycznego. W dniu zera należy się wyciszać i zwalniać aktywność.
  Jest to też idealny moment na autorefleksję, wyznaczanie nowych celów. W tym dniu na pewno warto zachować szczególną ostrożność przy podejmowaniu działań.

Część dostępnych analiz traktuje poszczególne fazy, jako pozytywne lub negatywne.

Jednak holistyczna perspektywa pokazuje, że każda faza cyklu jest dobra i wspierająca, jeśli jesteśmy świadomi jej roli w naszym życiu. Każdy człowiek podlega cyklom naturalnym, w których mamy okresy aktywności:

 • zewnętrznej (faza dodatnia-działanie dla świata),
 • wewnętrznej, skupionej na regeneracji i rewitalizacji (faza ujemna),
 • zerowej, skoncentrowanej na projektowaniu swojego życia w dystansie do świata, w ciszy umysłu.

Surfuj na falach swojego cyklu.

surfing

Z naszych badań wynika, że wiedzę o cyklach można wykorzystać w pozytywny sposób. Świadomość cykliczności natury umożliwia pełniejsze korzystanie z osobistych potencjałów, sprzężonych z falami życia.

Faza ujemna.
W tej fazie cyklu, (w większym wycofaniu się ze spraw zewnętrznych) możemy przyglądnąć się sobie i temu, co dzieje się w naszym wnętrzu. Faza ta jest więc czasem regeneracji sił, ale i autorefleksji na temat tego, co w sobie nosimy i co moglibyśmy zmienić.

Faza zerowa.
Gdy cykl ujemny sięga zera, wchodzimy w dzień “między światami”, by dokonać korekty kierunków i ustawić nowe cele na kolejny cykl.

Faza wzrostu.
Sprzyja realizacji postawionych celów, dzięki większej energii do działania.

Korzystając z wiedzy o cyklach, stajemy się bardziej świadomi swoich potencjałów, dzięki czemu żyje się w dużo większym komforcie, np. bez konieczności “walki z wiatrakami” – cyklami o wielkościach kosmicznych.

Samoświadomi cykliczności, w naturalny sposób zaczynamy działać w cyklach wznoszących, odpoczywamy w opadających, a dni zerowe przeznaczamy na totalne skupienie się na sobie i swoich potrzebach oraz nowych celach, by na nowo, w pełni przygotowanym wejść w kolejny cykl wznoszący.

Biorytm i wybór daty sesji.

Nasze badania nad biorytmami, pogłębiliśmy o doświadczenia korelacji cyklu urodzeniowego z datami sesji w polach harmonicznych. 85% uczestników tego wątku badawczego, potwierdziło, że sesje w określonej fazie cyklu działają o wiele efektywniej. Z tych badań wynika, że najlepszymi terminami sesji są fazy opadające i dni zerowe.

Faza ujemna.
W tym okresie cyklu warto korzystać z sesji (grupowych lub indywidualnych) by wesprzeć procesy regeneracji oraz samonaprawy i wzbogacić ten czas o wątki autorefleksyjne, dzięki którym rośnie nasza samoświadomość w aspektach ciała, umysłu lub emocji.

Faza zerowa.
Ten dzień jest chwilą specjalną, w której można dokonać głębokich, retrospekcji i zmian, dotyczących określonego aspektu (fizycznego, emocjonalnego lub intelektualnego). Jest to więc idealny czas na sesję indywidualną lub grupową, podczas której można głębiej, w harmonicznej ciszy przyjrzeć się sobie i temu, co jest do ewentualnej zmiany.

Faza wzrostu.
W tej fazie sesje sprawdzają się w chwilach większego stresu, użyteczne w redukcji napięć, wynikających z realizacji postawionych celów oraz uruchomieniu wspierających koincydencji, zharmonizowanych z cyklami biologicznymi.

Biorytmy i samopoznanie.

We wnioskach z naszych badań pojawiły się również opinie, że korzystanie z bio-diagramów umożliwia głębsze zrozumienie stanu samopoczucia i dopasowanie dziennej aktywności do możliwości i osobistych potencjałów, pokazanych na wykresach.

I w tym przypadku okazało się, że im większe zrozumienie siebie, tym większy wewnętrzny spokój.

Już wkrótce

Nasi programiści pracują właśnie nad wersją biorytmów, które uwzględnia wyniki naszych badań. To bardzo dobra wiadomość, bo holistyczna perspektywa biorytmów umożliwia głębsze samopoznanie i lepsze korzystanie z urodzeniowych potencjałów.

Stacja ØHz | Nadajemy Dobrą Falę!

Ahoj 👋 To miłe, że z nami jesteś.

Ilość miejsc na sesje w cenach promocyjnych jest ograniczona. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o dostępnych sesjach, zapisz się tutaj.

Powiadomienia o sesjach+ciekawe artykuły o pracy z umysłem i ćwiczenia. Zero spamu!

 

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPolskiPortuguêsРусскийEspañol