Przejdź do treści

Fotony, biofotony i informacja.

Czy wiesz, że neurony są zdolne do wytwarzania światła? Prawdopodobnie cała komunikacja biologiczna oparta jest na wymianie informacji, zakodowanej w strumieniach fotonów. Biofotony to bardzo ciekawy temat, który pokazuje, że jesteśmy zbudowani ze światła i możemy dokonywać życiowych zmian, działając z poziomu fotonowego.

Biofotony. Co to jest.

To fotony pochodzenia biologicznego w zakresie od bliskiej podczerwieni do fioletu, które różni od fotonów słonecznych jedynie poziom ich energii. Poprzez biofotony komórki komunikują się ze sobą i następuje koordynacja setek tysięcy reakcji chemicznych, zachodzących co sekundę w każdej komórce.

Skąd pochodzą biofotony?

“Jednym z najważniejszych źródeł emisji biofotonów jest DNA. Te emisje, mające słabe natężenie w porównaniu ze znanymi nam promieniowaniami, są jednak wystarczające, aby „dyrygować” zachowaniem komórek, a ich spójność decyduje ostatecznie o stanie całego organizmu. Inaczej mówiąc: choroba jest wyjściem poza optymalne zakresy promieniowania fotonowego*, np. badane osoby ze stwardnieniem rozsianym pobierały zbyt dużo światła, a osoby mające raka, oddawały go zbyt dużo.” Prof. Popp.

*|O rezonansie z cyklami kosmicznymi, jako źródłami optymalnej harmonii, możesz przeczytać tutaj.

Biofotony i komunikacja fotonowa.

Naukowcy mają ekscytujące przypuszczenia, że neurony naszego mózgu mogą być w stanie komunikować się światłem poprzez “optyczne kanały komunikacji”. Tę cechę pracy układu nerwowego można porównać do wymiany informacji w światłowodach, w których informacja jest zakodowana w fotonach.

Jeszcze bardziej ekscytujące jest to, że w przypadku komunikacji optycznej (odbywającej się poprzez światło), biofotony produkowane przez nasz mózg cechuje splątanie kwantowe. A to oznacza, że istnieje silny związek pomiędzy fotonami i ich rolą w przekazywaniu informacji.

Te fakty mówią też o fotonowej formie naszej świadomości oraz możliwości rozwoju nowych kierunków wiedzy, związanych z fotonową formą życia.

Eksperymenty fotonowego przenoszenia informacji.

W 1927 roku profesor Aleksander Gawryłowicz Gurwicz (1874-1954) zrozumiał, że żywe organizmy emitują pewnego rodzaju pole energetyczne, za pomocą którego przekazują innym organizmom informację genetyczną (wyniki Gurwicza potwierdził w 1928 roku laureat nagrody Nobla, Dennis Gabor).

Dowody na poparcie swej tezy znalazł podczas badania procesu podziału komórek, zwanego mitozą (promieniowanie mitogenetyczne): komórki roślin i zwierząt emitują pewien rodzaj ultrasłabego promieniowania (fotonowego), które ma istotny wpływ na inne podobne komórki i może stymulować lub hamować zachodzące w nich procesy genetyczne.

Piotr Kaznaczejew, na początku lat 60-tych, potwierdził odkrycia Gurwicza, a ponadto wykazał eksperymentalnie istnienie optycznego efektu cytopatycznego. Kaznaczejew umieszczał w sterylnym i hermetycznie zamkniętym pojemniku kulturę komórek dotkniętych mutacją. W drugim, również hermetycznie zamkniętym pojemniku, znajdowały się identyczne komórki, ale bez zmian genetycznych. Między obydwoma pojemnikami istniało jedynie połączenie optyczne: komórki „widziały się” poprzez kwarcowe lub szklane okna. Jednak po pewnym czasie komórki z jednej próbki przejmowały cechy komórek z drugiej.

Te doświadczenia dały podstawy eksperymentom z lat 70-tych, prowadzonych przez twórców eksperymentalnej genetyki falowej.

Fotonowa genetyka falowa.

W latach 70-tych tworzono hybrydy zwierzęce i roślinne, jak sławna już kuro-kaczka, kurczę z włosami człowieka, królik z rogami kozła, czy kukurydza, z kolb której wyrastały pszeniczne kłosy.

Podczas doświadczeń wykazano możliwość przenoszenia informacji oraz zmian na poziomie DNA, zachodzących pod wpływem oddziaływania fotonowego.

Biofotony w historii.

Co ciekawe, nauka o fotonowej konstrukcji świata ma już tysiące lat.
Wiele tekstów i religii, pochodzących z dawnych czasów, donosiło o świętych, istotach wzniesionych i oświeconych osobach, które mają świecące kręgi wokół głowy. Od starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu, do nauk hinduizmu, buddyzmu, islamu i chrześcijaństwa, wśród wielu innych religii, święte osoby zostały przedstawione z błyszczącym kręgiem w postaci okrągłej poświaty wokół głowy.

Fotonowy umysł.

Jednym z najbardziej ekscytujących następstw odkrycia fotonowego systemu komunikacji jest to, że nasz mózg może “produkować” fotony, wchodzące w stan splątania kwantowego. Zasada kwantowego splątania mówi, że 2 splątane fotony reagują między sobą, nawet jeśli jeden z nich jest oddalony od drugiego o miliony kilometrów. W dodatku wymiana informacji zachodzi bez żadnego opóźnienia, w ułamek sekundy.

Korelacja pomiędzy biofotonami, fotonami pochodzenia kosmicznego i świadomością, stanowi bazę Metody Fotonowej, dzięki której świadomie można wprowadzać zmiany w fotonowej strukturze naszego ciała, wpływając na parametry pracy mózgu, układu nerwowego i wszystkich komórek ciała, komunikujących się między sobą na fali światła.

Holistyczna technologia fotonowa.

Te same zasady, które obowiązują w skali biologicznej, występują również w skali kosmicznej i są podstawą działania naszego Holografu. H0 również działa na zasadzie komunikacji optycznej oraz splątania kwantowego, dzięki czemu możemy harmonizować pola osobiste uczestników sesji bez względu na odległość, a harmoniczna fala dociera do odbiorcy w czasie rzeczywistym, bez żadnych opóźnień, zob. kalendarz sesji w harmonicznym polu fotonowym/kwantowym.

Nowa wiedza o człowieku i rzeczywistości dowodzi, że nasza świadomość komunikuje się z naszymi ciałami poprzez biofotony, a im więcej wewnętrznego światła w nas, tym efektywniej komunikujemy się z naszym umysłem i jego wyższymi potencjałami, przydatnymi m.in. w kreacji rzeczywistości, samouzdrawianiu i pracy nad sobą.

POZNAJ NOWE FOTONY

Sięgnij po moc wewnętrznego światła, sprzężonego z harmonią sfer planet i gwiazd!

logo

Stacja Ø ~ Nadajemy Dobrą Falę

Opracowanie własne na podstawie badań laboratoryjnych oraz internet.