NMSI – Sesje Indywidualne

NMSI – Sesje Indywidualne

weekend

Od sierpnia wprowadzamy NMSI – Nowy Model Sesji Indywidualnych, który służy harmonii, szeroko rozumianemu samopoznaniu, „samouzdrawianiu” i poszerzaniu świadomości.

Cel sesji indywidualnych.

Odbudowa sił samo-regeneracyjnych oraz odporności organizmu poprzez przywrócenie naturalnego, indywidualnego wzorca harmonii.

Efekty, na podstawie wypowiedzi uczestników:

– wyraźna i odczuwalna poprawa już po 1 sesji
– więcej sił, harmonii i spokoju
– oczyszczenie umysłu
– przywrócenie sił samo-regulacyjnych na holistycznym poziomie ciała, umysłu i emocji
– wzrost odporności na stres i inne czynniki
– nawiązanie kontaktu z sobą
– uruchomienie pozytywnych koincydencji.

Efekty poprawy są automatyczne. Oczywiście można pogłębić wymiar swojej sesji o sferę psychologiczną i duchową. Świadome nawiązanie kontaktu z „wewnętrznym dzieckiem”, umożliwia większe zrozumienie wybranej drogi życia.

Sesje indywidualne uruchamiają pozytywne koincydencje!

Holograf z modułami X, G i H harmonizuje pole uczestnika sesji z jego uniwersalnym wzorcem życia i zdrowia. W ten sposób wraca się do indywidualnego stanu harmonii, dzięki czemu wzrasta ilość pozytywnych koincydencji. Uczestnicy sesji indywidualnych odnoszą wrażenia „prowadzenia”, jakby „coś” ich wspierało, przez co osiągają swoje życiowe cele dużo łatwiej.

Jak działa NMSI.

W trakcie naszego życia, urodzeniowe zestawy harmoniczne są zakłócane, co skutkuje narastającym konfliktem wewnętrznym, spowodowanym dysharmonią na poziomie komórkowym.

Zanik indywidualnego (urodzeniowego) wzorca harmonii powoduje:

– zmniejszenie odporności biologicznej i psychicznej
– utratę sił
– problemy psychoemocjonalne
– zanik pozytywnych koincydencji (tzw. „życie pod górkę”)
– utratę celu i sensu życia
– choroby
– przyspieszone efekty starzenia

Przywrócenie osobistego wzorca zdrowia i harmonii jest możliwe!
Nowy model sesji holistycznej opiera się na teorii pól fantomowych (informacyjnych). Z badań tych wynika, że hologram, wykonany na podstawie zdjęcia z dzieciństwa, jest doskonałym zapisem danych harmonicznych o najwyższym potencjale biologicznym w zakresie odporności, regeneracji i ilości sił witalnych. Tak więc przywrócenie osobistego wzorca zdrowia i harmonii jest już możliwe i przynosi automatyczne i szybkie efekty poprawy.

Jak przywracamy harmonię.

Powrót do stanu harmonii następuje poprzez przepływ informacji z hologramu (stworzonego na podstawie zdjęcia z dzieciństwa) w hologram, wykonany na podstawie aktualnego zdjęcia uczestnika sesji. Transfer danych z matrycy urodzeniowej w teraźniejszość uczestnika na nowo harmonizuje pole osobiste z kosmicznymi zegarami biologicznymi i odbudowuje potencjał psychiczny, emocjonalny i biologiczny.

Twój hologram ze zdjęcia z dzieciństwa
(indywidualny wzorzec urodzeniowy)
~
~
holograficzna fala harmoniczna
~
~
v
Twoje aktualne zdjęcie
(odbiór indywidualnego wzorca poprzez hologram)

Holistyczny proces harmonizacji i rewitalizacji trwa 2 godziny.
Po rezerwacji otrzymasz kilka prostych wskazówek, co robić podczas sesji i jak się do niej przygotować.

Ważne i ciekawe.

Proces jest holistyczny (całościowy). Przebiega w sposób automatyczny, poza czynnikiem wiary. Podczas testów NMSI efektu poprawy doświadczyły również osoby nastawione sceptycznie do tej możliwości.

Koszt sesji.

W czasie sesji indywidualnej Holistyczny Holograf H2020 z modułami harmonicznymi mH + mG+ mX) pracuje tylko dla Ciebie. Obcenie koszt włączenia holografu na 1 godzinę to: ok. 100-150 EUR (450-600PLN). Dzięki naszym darczyńcom i donatorom możemy dopłacać nawet do 75% kosztów* Twojej sesji, czyli teraz płacisz tylko 25%!

*Uwaga: Koszt sesji może się zmieniać w zależności od naszych możliwości finansowych.

Zapraszamy, odzyskaj siły i życia sens!

Stacja ØHz | Nadajemy Dobrą Falę