Przejdź do treści

Nowe sesje z holografem HØ

Sesje z nowym holografem otwierają nowy rozdział badań oraz pracy nad sobą ze wsparciem inteligencji uniwersalnego pola życia. Działają holistycznie, przynosząc szybkie efekty poprawy w wielu sferach życia.

Wewnętrzny obraz świata tworzy lustrzaną rzeczywistość.

Z doświadczeń wynika, że jedyną trudnością i tym, co oddziela ludzi od możliwości pełnego korzystania z wielu możliwości i szans, które przynosi nam życie, są stare schematy myślowe, warunkujące samoograniczającą wizję świata i szereg nierozwiązywalnych latami problemów.

Aby w pełni korzystać z potencjału sesji w polu harmonicznym (w tym z Metody Fotonowej) trzeba zrozumieć i poczuć, że żyjemy w wielkim kosmicznym polu informacyjnym, które okazuje się być inteligentną, żywą istotą – obecną w kamieniu, minerale, powietrzu, kropli wody i każdym stworzeniu.

Ten fakt stoi w sprzeczności z konserwatywną nauką, która traktuje rzeczywistość w sposób instrumentalny i czysto materialny. Mamy więc do czynienia z atomami, które można rozbijać; zwierzętami, które można bezrefleksyjnie zabijać oraz ludźmi, których można traktować równie przedmiotowo.

Ta relacja z rzeczywistością nie sprzyja szczęśliwemu życiu i jest główną przyczyną wszystkich obecnych problemów, od ekologii, przez kryzys etyczny, moralny, po problemy psychoemocjonalne i zdrowotne. Czas więc na zmianę naszej wizji świata.

Idea wszechświata, jako wielkiej Inteligencji.

Powyższa idea nie wynika z wiary, ale z ponad 20 lat naszych badań i doświadczeń nad polami informacyjnymi.

Badając naturę pola informacyjnego, odkryliśmy wielki kosmiczny, inteligentny organizm.
Z naszych doświadczeń wynika, że umysł człowieka jest holograficzną i fraktalną “kopią” wielkiego umysłu wszechświata i sieci neuronowej, poprzez którą płyną impulsy, łączące poszczególne sfery pól informacyjnych. Ta komunikacja w skali kosmicznej jest jednym z dowodów na to, że wszechświat to wielka, inteligentna istota, a nie tylko zbiór atomów.

Wiele wskazuje na to, że żyjemy wewnątrz wielkiego umysłu wszechświata, zanurzeni we wspólnym polu kwantowym, z którym można się łączyć w 100% świadomie poprzez odpowiednie techniki wyciszania i dostrajania naszego umysłu do pola informacyjnego wszechświata.

Sesje z nowym holografem działają holistycznie.

Już kilka sesji w polach harmonicznych naszego holografu, wprowadza harmonię, a w osobistym doświadczeniu kontaktu z wyższymi potencjałami umysłu, potwierdza się, że

oczyszczony ze schematów umysł
AUTOMATYCZNIE
łączy się z wyższymi stanami umysłu
i wieeelką przestrzenią wsparcia!

MOC JEST Z NAMI!

Żyjemy w polu wielkiej inteligencji, w którym umiejętność samouzdrawiania jest tylko jedną z wielu możliwości w erze ewolucji informacyjnej. Jedynym warunkiem korzystania z wyższych funkcji umysłu jest opuszczenie starych schematów/dogmatów myślowych, które blokują dostęp do tych niezwykłych możliwości.

sesje z nowym holografem

Uruchom kwantowy umysł!

W polu harmonicznym wiele samoograniczeń znika, jakby nigdy ich nie było. Odzyskanie połączenia z wielkim polem inteligencji poprawia komfort życia o 1000%. Zaczyna się zupełnie “inna bajka“. Wewnętrzny spokój, poczucie opieki i dystans do zgiełku myśli i spraw, pojawiają się w sposób automatyczny. Rośnie potencjał kreacji oraz zdolność do samodecydowania o sobie i życia w pełnej zgodzie ze sobą.

Ahoj przygodo,
moc jest z nami!

Stacja ØHz | Nadajemy Dobrą Falę

Udostępnij znajomym: