Przejdź do treści

Prawa naturalne i kwadratury koła.

Harmoniczna Fala otwiera świat koincydencji, dzięki którym wracamy na swoją drogę życia.

Historia badań nad polami harmonicznymi.

Idea badań nad zjawiskiem Harmonicznej Fali powstała w 1999 roku, w ramach projektu MerhlinLaboratory, który zakończył swoją działalność na przełomie 2017/2018 roku.

Projekt ten popularyzował nowe technologie, związane z polem praw naturalnych (holistycznych). Projekt badał realność działania idei harmonicznych w naszym życiu. W ciągu blisko 20 lat udało nam się udowodnić, że harmoniczne ciągi matematyczne są podstawą działania technologii przyjaznej człowiekowi i środowisku naturalnemu.

Wniosek z naszych badań.
Harmoniczna Fala umożliwia połączenie z polem praw naturalnych, w którym znajdują się biologiczne i duchowe źródła naszej egzystencji.

Pole życia i prawa naturalne.

W symboliczny sposób mówi o rzeczywistości matematyczna planimetria (rysunek na dole), w której KOŁO opisuje świat naturalny, a KWADRAT jest przypisany do praw nienaturalnych, stworzonych wewnątrz sferycznej przestrzeni życia.

prawa naturalne
r – pole osoby ograniczone kwadratem a oraz promień R naturalnego pola życia.

Ten rysunek pokazuje, że żyjemy wewnątrz sferycznej przestrzeni, regulowanej kanciastymi prawami kwadratowymi. Dysharmoniczne częstotliwości i kształty odbiegają od harmonii naturalnych, co przynosi określone efekty życiowe.

Sięgnijmy po przykład, sferyczne domy (zbudowane na prawach naturalnych) są używane do leczenia mentalnych problemów ludzi z “kwadratowych domów”, przyczyniających się do powstawania problemów, z których się leczą.

Naturą praw kwadratowych jest presja i przymus oraz zamknięcie.
Prawa naturalne to łagodność i przestrzenność.

Projekt badawczy MerhlinLaboratory pokazał, że idee harmoniczne nie są jedynie filozofiami antycznych filozofów. Te matematyczne i humanistyczne zamysły są oparte na obserwacji RZECZYWISTOŚCI, przez co działają realnie, np. dają możliwość tworzenia urządzeń, które mają różne praktyczne funkcje. Harmoniczna Fala, generowana z tych wynalazków, uzupełnia deficyty biologiczne, emocjonalne i duchowe w świecie “przestrzeni kwadratowych praw”.

prawa naturalne

Włącz ocean, odpocznij…


Badania Kybernetyczne.

W związku z wielością zagadnień i kierunków badawczych sięgnęliśmy po platońską tradycję Kybernetes, która łączy w sobie wiele perspektyw opisu świata i równie wiele kierunków badań przyrodniczych. Po doświadczeniach w ramach projektu ML, przeszliśmy do wnikliwszych badań nad sednem zjawiska Harmonicznej Fali.

Prawa naturalne i nasze obserwacje.
Harmoniczna Fala jest zjawiskiem fizycznym, które możemy mierzyć odpowiednimi urządzeniami. Harmoniczna Fala łączy nas z naturalnymi prawami pola życia w zerowej przestrzeni kosmicznej. Połączeni z przestrzenią naturalną możemy rozwijać się pełniej, tworzyć rzeczywistość w zgodzie z naturalnymi prawami, wychodzić poza kwadratowy system norm, które ograniczają nasze talenty i możliwości.

Człowiek posiada olbrzymie możliwości kreacji rzeczywistości, ponieważ pochodzi ze świata praw naturalnych, wg których jest stworzona zarówno istota ludzka, jak i wszechświat. Rezonując z harmonicznymi polami (przyrody oraz holistycznych urządzeń), automatycznie wychodzimy z kwadratury koła, wchodząc w potencjał harmonicznych energii, napędzających całą “maszynerię” kosmosu. Co ważne, ten proces jest automatyczny. Pozytywny program myślowy (własny pozytywny program-kwadrat) przyspiesza tylko efekt.

prawa naturalne
A, B, C, D wieżyczki strażnicze programu kwadratowego dookoła sferycznego pola życiowego O-soby.

Rysunek okręgu i kwadratu w sposób symboliczny i matematyczny pokazuje sferę człowieka ograniczoną różnego rodzaju kwadratowymi normami mentalnymi (społecznymi, obyczajowymi, politycznymi lub własnymi) które:

1. w negatywnym sensie zamykają nas na korzystanie ze 100% wrodzonych talentów i możliwości kreacji. Dla zobrazowania mechanizmu działania programów kwadratowych – możemy zobaczyć, że rysunek powyżej to również plan ideowy/schemat obozu pracy przymusowej z programami kontroli wewnątrz.

2. w pozytywnym sensie: – stanowią pewnego rodzaju samodyscyplinę, dzięki której możemy swoje talenty rozwijać, mając czas na ćwiczenia i posiadając odwagę do akceptacji możliwych porażek w drodze do mistrzostwa.

Prawa okrągłe i kwadratowe.

Temat praw naturalnych i nienaturalnych jest przez nas badany z różnych perspektyw, od losowości, przez matematyczne obrazowania, po medyczne i biochemiczne oraz socjologiczne. Co ciekawe, te same prawa znajdujemy w przestrzeni praw biologicznych, astronomii, fizyce, matematyce, geometrii, planimetrii, itd. To zjawisko unifikacji praw sugeruje, że wszechświat, w którym żyjemy i nasza rzeczywistość naturalna (przyrodnicza), są stworzone wg tych samych zasad. Te sama prawa opisują i warunkują życie biologiczne komórki, byt społeczny jednostki, losy całych narodów oraz całego wszechświata.

Te sama prawa opisują życie mikro i makroświatów w najdrobniejszych detalach.

Prawa naturalne (sferyczne, okrągłe, opisujące ruch gwiazd, falę na oceanie, itd.) są oparte na ciągach harmonicznych, występujących w przyrodzie, w odróżnieniu do praw nienaturalnych (kwadratowych), które nie mają swoich odpowiedników w środowisku przyrodniczym, np wysokie w świecie naturalnym jest wysokie, a w nienaturalnym niskie. Na tej zasadzie wysokie pobudki moralne są cechą idealistów, a te najniższe opisują i gloryfikują chciwość, jako cechę “ludzi sukcesu”. Wyższe jest niższe, tak mówi prawo nienaturalne.

Życie pochodzi z przestrzeni praw naturalnych.

W związku z różnicami w konstrukcji światów naturalnych i nienaturalnych, egzystencja w polu praw kwadratowych zawsze przyniesie efekt utraty łączności z przyrodą i źródłami sił witalnych. A to skutkuje złym stanem zdrowia i samopoczucia, wyjściem z pola koincydencji – a więc niefartem, pustką i życiowym rozbiciem.

Dla zobrazowania tematu praw naturalnych i nienaturalnych kilka przykładów pod spodem.

1. Powszechnym przykładem działania praw naturalnych i nienaturalnych jest architektura domów, oparta na ciągach harmonicznych (sferycznych) oraz dysharmonicznych (cube). Sferyczne domy są używane do leczenia mentalnych chorób ludzi, żyjących w kwadratowych domach, przyczyniających się do powstawania tych problemów. Nienaturalne, ostre kąty tworzą chaos kwadratowych praw, a tego życiowych przykładów mamy wiele.

2. Kolejnym przykładem działania praw nienaturalnych są komputery cyfrowe, oparte na kodzie 01, które tworzą imitację rzeczywistości naturalnej, opartej na kodowaniu kwantowym (wielowymiarowym). Efekty zbyt długiego przebywania w digitalnym świecie są równie negatywne, jak życie w chaosie kwadratowej architektury miast. Dobra informacja jest taka, że korzystając z przestrzeni praw sferycznych, możemy w krótkim czasie powrócić do pełni sił.

3. Na prawach kwadratowych został stworzony obecny system globalnej komunikacji. System ten działa na bazie częstotliwości nienaturalnych (promieniowanie monitorów, gsm i inne) która tworzy negatywne zjawisko cywilizacyjne, nazywane elektrosmogiem.

4. Socjologicznym przykładem praw nienaturalnych są np. relacje społeczne, tworzone np. w więzieniach i innego rodzaju obozach presji, których architektura oparta jest na kwadracie, ostrych kątach i równie ostrych zasadach.

5. Przykładem kwadratury koła w skali jednostki są ludzie, którzy żyją w kwadratowych programach braku wiary w siebie, braku akceptacji, lęku przed zmianą, w życiowym pacie lub cynicznym dystansie do świata.

6. Humorystycznym przykładem z życia codziennego i mowy potocznej jest określenie “kwadratowy łeb”, którym opisuje się ludzi, żyjących w ciasnych horyzontach myślowych;)

Zmiana technologii zmieni świat.

Kybernetes jest wiedzą, która opisuje prawa naturalne w skali jednostek, społeczeństw i całych konstelacji gwiezdnych. To jest wiedza o naturalnym polu życia, które jest źródłem harmonii, szybkiej regeneracji sił i szeroko rozumianego balansu, będącego podstawą dla zrównoważonego rozwoju.

Dlatego nasza praca w ramach wszystkich inicjatyw krąży dookoła przestrzeni praw naturalnych, przyrody i człowieka. Celem są rozwiązania, które łagodzą skutki życia w kwadratowym świecie. Widzimy też możliwość zmiany świata poprzez zmianę potrzeb ludzi, świadomych wagi i znaczenia przestrzeni praw naturalnych i możliwości czerpania sił z nieskończonych źródeł życia, w zgodzie z przyrodą.

Prawa naturalne – sygnał Pola Naturalnego.

logo
prawa naturalne

Sferyczna fala harmoniczna jest kluczem do wyjścia poza przestrzeń normalności złego samopoczucia, braku perspektyw i frustracji, których źródłem jest system praw nienaturalnych, opartych na kwadratowych, negatywnych programach myślowych. Dlatego trudno jest żyć w swojej sferycznej przestrzeni, opanowanej przez ciemne wizje, pochodzące z kwadratu umysłu. Stąd serdecznie zapraszamy w świat naturalnych praw i wibracji, w którym każda chwila okazuje się bezcenna i pełna życia.

Rezonans z naturalnym polem życia jest realnym zjawiskiem. Jednym z symptomów powrotu do przestrzeni praw naturalnych jest zjawisko koincydencji. Doświadczają go ludzie, zjednoczeni z polem przyrody na różne sposoby, którym “wszystko układa się jakby samo”.

Koincydencje

Koincydencje są ciekawym zjawiskiem, wynikającym z rezonansu, w którym jedna odpowiednio wzmocniona myśl sprawia, że rzeczywistość odbiera ją jako cel do osiągnięcia. Rzeczywistość działa na zasadzie rezonansów pomiędzy podobieństwami, jak radio. Wysłanie w przestrzeń myśli harmonicznej przyciąga równie harmoniczne skutki. Tworzenie tej myśli w polu harmonicznym gwarantuje pozytywne skutki takie działania, które możemy nazwać kreacją rzeczywistości.

Ludzie, używający harmonicznej fali Holistycznego Holografu, mają właśnie tego typu doświadczenia. Warunkiem takiego działania fali harmonicznej jest odpowiednia intencja, którą każdy uczestnik sesji może zapisać sobie na kartce przed sesją.

Źródło “cudów”.

Mamy wiele relacji od osób, które doświadczyły realnej i głębokiej przemiany życiowej, powracając do życia w przestrzeni praw naturalnych, na poziomie rezonansu z polem życia. Tak właśnie działa pole naturalne. Tak samo działa Holograf Holistyczny, który powstał na matematycznych prawach naturalnych, wg których funkcjonuje komórka biologiczna oraz cały wszechświat*.

Poprzez Holograf Holistyczny dostarczamy sferyczną falę harmoniczną do… kwadratowych domów. Ta harmoniczna fala pomaga rozpuścić kwadraturę koła, różnego rodzaju presje, które są wynikiem działania programów nienaturalnych.

Podsumowując, harmoniczna fala naturalna redukuje negatywne efekty życia w świecie stworzonym z praw nienaturalnych.

Zapraszam,

Bramy do szczęśliwego, spełnionego i twórczego życia są otwarte.

~

prawa naturalne

Wyjdź poza kwadrat, w przestrzeń ekscytującej przygody życia!

na podstawie materiałów Kybernetes LightHouse*Club


*

P.S.
I bez obaw, Holistyczny Holograf jest zbudowany w architekturze praw naturalnych i przenosi JEDYNIE harmoniczne częstotliwości naturalne, bez żadnych programów kwadratowych:) Poprzez Holistyczny Holograf możesz odebrać przestrzeń, która otwiera na świat koincydencji, dzięki którym wrócisz na swoją drogę życia.

Udostępnij znajomym:

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.