Przejdź do treści

Przestrzeń. Świat nowych możliwości.

O praktycznych korzyściach z rozwijania swoich potencjałów w Przestrzeni harmonicznej fali.

Wniosek z ostatnich miesięcy badań jest taki, że cokolwiek robisz, możesz być w tym dużo lepszy, pogłębiając kontakt z Przestrzenią.

Przestrzeń jest wielowymiarowa.

To pojęcie pojawia się w większości relacji z sesji w polach harmonicznych, rejestrowane jako odczucia “większej przestrzeni” dookoła siebie i w sobie. Jednak nie są to jedynie subiektywne odczucia. Teoria Informacyjnego Pola wyjaśnia, że do zaistnienia czegokolwiek potrzebna jest przestrzeń pola informacyjnego, jako wzoru uporządkowania.

Przez to pojęcie rozumiemy również wyższy sens tego, co nas na co dzień otacza (przestrzeń parku, pomieszczenia, wszechświat). Przestrzeń, o której tutaj piszemy, jest stanem umysłu, umożliwiającym poszerzone stany świadomości, w których wszystko nabiera głębszego znaczenia – a wszystko, co się robi w stanie poszerzonej percepcji, przynosi dużo lepsze efekty.

W trakcie doświadczeń w harmonicznych polach fotonowych zauważyliśmy, że oczyszczenie umysłu przy zastosowaniu Metody fotonowej automatycznie łączy z Przestrzenią i poszerzonymi stanami percepcji. Wzbogacenie tej metody o Interfejs Szyszynki (zwany też interfejsem wyobraźni), znacznie przyspieszyło proces oczyszczenia umysłu i pogłębiło połączenie z wyższymi poziomami świadomości.

Przestrzeń. Eksperymenty.

Przestrzeń to również Wszechświat, który przypomina wielki “komputer”, w dodatku organicznie sprzężony z naszym umysłem, który pracuje dokładnie na tych samych zasadach, które sterują wymianą informacji w przestrzeni kosmicznej.

Koncepcja Big Mind jest nie tylko teorią i sprawdza się w praktyce, kiedy pozwolimy sobie na wyjście poza obowiązujące współcześnie dogmaty społeczne, religijne i naukowe. Sprawdziliśmy doświadczalnie, jaki jest potencjał Przestrzeni harmonicznej.

Eksperyment Przestrzeń.

Po poznaniu kilku zasad i umiejętności, związanych z przełączeniem percepcji w jej poszerzony tryb, można przystąpić do doświadczeń, które pokazują w jaki sposób to działa i co dają poszerzone stany świadomości. Jesteśmy projektem badawczym, więc WSZYSTKO jest dokładnie sprawdzane.

Poprosiliśmy uczestników zajęć II stopnia cyklu Oczyść Umysł o wypróbowanie poszerzonych stanów umysłu w różnych momentach życia. Wyniki tego eksperymentu okazały się dużo lepsze, niż się spodziewaliśmy.

Praca.

Okazuje się, że uruchomienie Interfejsu i połączenie z Przestrzenią znacznie poprawia kojarzenie, co odnotowało kilka osób, wchodzących w wyższe stany świadomości podczas wykonywanej pracy. Poza wyższym potencjałem intelektualnym, ankietowani mówią, że zeruje się stres, poprawia kreatywność i zwiększa efektywność w realizacji postawionych sobie celów.

Działania artystyczne.

Osoby, zaangażowane w działania artystyczne (malowanie, dźwięk, taniec), stwierdziły, że po przełączeniu się w poszerzony tryb percepcji, zdolności twórcze oraz wrażliwość również się pogłębiają. Mają większy kontakt ze sobą, z ciałem, z wymiarem abstrakcji i możliwościami jej przełożenia na formę.

Sport i gry.

Udało nam się nawet sprawdzić, w jaki sposób działa połączenie z Przestrzenią w wymiarze ćwiczeń oraz sportowej rywalizacji. Joga, bieganie, czy pływanie (prawdopodobnie każda aktywność fizyczna) przynosi dużo większe efekty, realizowana w połączeniu z Przestrzenią i poszerzonymi stanami świadomości. Mamy też wiele dowodów na to, że poszerzone stany umysłu wspierają wielbicieli gier (bilard, domino i szachy). Donoszą oni, że po uruchomieniu Interfejsu znacznie poprawia się koncentracja oraz intuicja, co ma wpływ na przebieg oraz wynik gry.

Poszukiwania duchowe.

W naszych projektach uczestniczą ludzie o różnych zainteresowaniach, np. poszukujący wymiaru duchowego w swoim życiu. Oni również odnoszą większe sukcesy na tym polu. Okazuje się bowiem, że oczyszczenie umysłu podnosi ilość sił psychicznych, bez których głębsze praktyki duchowe są niebezpieczne dla psyche.

Z 20 lat doświadczeń wynika, że wszystko to, co można przeczytać o kreacji rzeczywistości, życiu w tu i teraz, umiejętnościach samouzdrawiania i uzdrawiania, zaczyna działać na 100% w oczyszczonym umyśle, które łączy nas z Przestrzenią nowych możliwości.

Wnioski.

Uczestnicy eksperymentów potwierdzają, że poszerzone stany świadomości wprowadzają nową jakość do wszystkiego, co się robi,
od odpoczynku, przez działania twórcze, samopoznanie i duchowość, po pracę.

Zapraszamy do przygody rozwoju w polach harmonicznych, bo choć nasza pionierska inicjatywa podważa wiele schematów myślowych i dogmatów, więc jej założenia na początku mogą wydawać się niezrozumiałe, to proponowana tutaj metoda samorozwoju sprawdza się – działa doskonale i przynosi niezwykłe efekty, które obserwujemy i badamy od ponad 20 lat!

Ahoj przygodo,
możesz więcej niż myślisz!

Stacja ØHz | Nadajemy Dobrą Falę!

opracowano na podst. materiałów z grupy X-Rays.
Grupa X-Rays bada przestrzeń harmoniczną pod kątem praktycznych możliwości,
związanych z eksploracją poszerzonych stanów percepcji.
** zobacz: Wyższe funkcje umysłu.