Sesje Planetarne. Kalendarium.

Przed Tobą 9 dni efektywnej pracy ze sobą, połączonej ze wsparciem harmonicznych wibracji planet. Afirmacje i wiele innych technik samopoznania działa o wiele skuteczniej w trakcie holistycznych sesji. Kluczem do sukcesu jest zjawisko koincydencji, które uruchamia się w polu harmonicznym holistycznego holografu.

Dla kogo.

Jeśli chcesz odzyskać harmonię i życiowy balans oraz siły.
Sesje planetarne służą równowadze i  samopoznaniu, uruchamiają zjawisko koincydencji i pokazują nową perspektywę życia.

Cykl sesji planetarnych wnosi harmonię w 7 sfer życia:

  1. Podświadomość.
  2. Odwaga.
  3. Relacje.
  4. Kreacja.
  5. Miłość.
  6. Samopoznanie.
  7. Samouzdrawianie.

Od harmonii pomiędzy tymi aspektami zależy nasze samopoczucie, los, zdrowie oraz ogólne poczucie szczęścia.

O sesjach planetarnych.

Tygodniowy cykl Sesji Planetarnych przypominają interaktywne spotkanie z holistycznym doradcą. Sesje z uwzględnieniem oddziaływań planetarnych, poszerzają samoświadomość, odsłaniając przyczyny różnych życiowych zdarzeń. Zadając tematyczne pytanie, dostosowane do dnia, ukierunkowujesz cały proces w stronę rozświetlenia tego aspektu w sobie.

Odpowiedzi przychodzą podczas snu lub w następnych dniach, w formie koincydentnych sytuacji.

Harmonia sfer.

Do uruchomienia przestrzeni koincydencji korzystamy z harmonijnej architektury uniwersum.
Eliptyczne wędrówki planet oraz gwiazd odzwierciedlają kosmiczną przestrzeń harmonii, w której prowadzimy tygodniowe cykle sesji planetarnych.

Koincydencje.

Pozytywne zbiegi okoliczności są niezwykłym wsparciem na drodze do pozytywnej życiowej zmiany.
Koincydencje są naturalnym stanem istnienia, pojawiającym się w momencie połączenia z harmonią architektury życia.

Zaobserwowaliśmy, że kiedy człowiek ponownie łączy się z harmonią uniwersum, mechanizm koincydencji włącza się w sposób automatyczny, wtedy łatwiej osiągamy swoje cele, a życie okazuje się przygodą pełną nowych możliwości.

Skuteczność sesji planetarnych.

Badania ankietowe i wypowiedzi uczestników są dowodem na to, że powrót do zdrowia, większej ilości sił i wyższej odporności na stres jest możliwy i szybki, dzięki rezonansowi z przestrzenią harmoniczną.

PLANETARIUM

DZIEŃ TYGODNIA

ZASTOSOWANIE

OPIS PLANETY

Poniedziałek
Księżyc (Podświadomość).

Sesja na świadome sny.

Motto sesji: Noc odpowiada na pytania dnia.

Jeśli chcesz wniknąć w nieuświadomione przyczyny różnych zdarzeń w swoim życiu, ta sesja jest dla Ciebie.

Księżyc symbolizuje podświadomość, świat snu, wizji i marzeń. Wyobraża ukrytą stronę ludzkiej osobowości (podświadomość), w której znajdują się wszystkie odpowiedzi o przyczynach różnych „losowych” zdarzeń.


Wtorek
Mars (Odwaga).

Sesja na działanie.

Motto sesji: Odwaga jest koroną, która czyni Cię królem życia.

Jeśli potrzebujesz sił do aktywnego kreowania swojego życia, zapraszamy na sesje we wtorki.

Mars emanuje potężną energią, zarówno fizyczną, jak i duchową. Może być ona wykorzystana jako siła niszcząca stary porządek i wprowadzająca nowy ład. Planetarną moc Marsa przywołuje się dla dodania motywacji i impulsu do zdecydowanego działania w konkretnej sytuacji. Mars to odwaga i determinacja w realizacji swoich celów.


Środa
Merkury (Relacje).

Sesja na poprawę relacji.

Motto sesji: Jasne relacje rozświetlają życie.

Jeśli potrzebujesz nowych ludzi do współpracy lub poprawy relacji międzyludzkich, np. w pracy, zapraszamy w środy.

Merkury reprezentuje świat idei, informacji, nowych wieści i porozumiewania się. Harmoniczna fala Merkurego pomaga nawiązywać kontakty i skutecznie komunikować się z innymi.


Czwartek
Jowisz (Materia).

Sesja na powodzenie i stabilizację materialną.

Motto sesji: Jasny cel wytycza drogę do jego osiągnięcia.

Jeśli potrzebujesz wewnętrznego spokoju i uważności oraz rozwagi i poczucia oparcia, zapraszamy na sesje w czwartki.

Jowisz włada polityką oraz sprawami prawnymi. Jest patronem władzy i materialnej obfitości.
Jego energia przywoływana jest dla realizacji celów, które można osiągnąć drogą rozważnych, konsekwentnych działań.


Piątek
Wenus (Miłość).

Sesja na fali miłości.

Motto sesji: Radość życia płynie z miłości.

Jeśli potrzebujesz ciepła bliskości, rozświetlenia relacji z bliskimi, dziećmi, partnerami, rodziną, ze sobą.

Wenus związana jest przede wszystkim z miłością. Falę tej planety stosuje się głównie w działaniach dotyczących uczuć. Poza tym symbolizuje także ogólne związki i relacje międzyludzkie, które warto wypełniać ciepłem naturalnej bliskości i zrozumienia.


Sobota
Saturn (Samopoznanie).

Sesja na akceptację.

Motto sesji: Akceptacja wynika ze zrozumienia.

Jeśli potrzebujesz więcej zrozumienia siebie, sesje w soboty są dla Ciebie. Więcej zrozumienia dla siebie siebie umożliwia zrozumienie innych.

Saturn reprezentuje potęgę losu oraz przeznaczenia i zjawisko koincydencji zdarzeń. Jego fala może być wykorzystana dla dobra człowieka, ucząc rozwagi, odpowiedzialności, konstruktywnej samooceny, umiejętności dokonywania właściwych wyborów oraz traktowania przeszkód i trudności życiowych jako kolejnych etapów rozwoju osobowości.


Niedziela
Słońce (Samouzdrawianie).

Sesja holistycznego samouzdrawiania.

Motto sesji: Zdrowie to stan harmonii pomiędzy światłem a cieniem.

Jeśli chcesz poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, zapraszamy w niedzielę.


Czego uczą sesje planetarne?
Zobacz 3 ćwiczenia.

Słońce symbolizuje wyższą jaźń, czystą esencję życia, a także nasze świadome osiągnięcia, na które zapracowaliśmy własnym wysiłkiem. Jego energia przywoływana jest dla poprawy zdrowia, wzmocnienia rozwoju wrodzonych zdolności oraz do pomyślnego pokierowania swoimi planami.

Z sesji planetarnych możesz korzystać na 2 sposoby.

1. Automatyczna rewitalizacja.

Holoznak jest cybernetyczną „anteną”, która umożliwia odbiór harmonicznego sygnału przez 24h na dobę. Harmoniczna Fala holografu działa w sposób wysoce inteligentny i automatyczny. Możesz więc korzystać z tego czasu, jak z „kosmicznego spa”, w którym pogłębiony harmoniczną falą relaks da Ci więcej spokoju i sił do życia.

2. Przygoda samopoznania.
Możesz korzystać z cyklu w pełniejszy sposób.


Każda wyprawa wymaga celu,
który określa drogę i kierunek podróży.

Twój cel.

W czasie cyklu sesji planetarnych celem Twojej przygody jest… Twoje pytanie.

Przed rozpoczęciem cyklu 7 sesji planetarnych zastanów się, co chciałabyś/chciałbyś zmienić w sobie lub w swoim życiu. Jakiego rodzaju relacja wymaga naprawy, jakiego rodzaju aspekt Twojego życia potrzebuje reformy. Może to być sprawa związana ze zdrowiem, pracą, związkiem lub czymś innym, ważnym dla Ciebie.

Proces samopoznania metodą sesji planetarnych nie jest skomplikowany. Wymaga on od Ciebie jedynie zadania konkretnego pytania, dotyczącego sposobu rozwiązania Twojego problemu. Odpowiedzi przyjdą w formie koincydentnych snów, zdarzeń i sytuacji, rozmów i przemyśleń.

Planetarium-Dziennik.
Z naszych doświadczeń wynika, że sesje planetarne uruchamiają proces koincydencji (na ok.4 tygodnie), dzięki któremu każdy uczestnik tej przygody ma możliwość dopełnienia sensu swojego pytania oraz odpowiedzi, które otrzymał w trakcie 7 dni sesji. Warto jest więc wracać do zapisów z Dziennika, by z perspektywy czasu zobaczyć głębszy wymiar tej przygody.

Na start.
Dzień przed rozpoczęciem cyklu sesji planetarnych otrzymasz mail startowy z materiałami do wydrukowania, w których znajdziesz proste instrukcje, będące „przewodnikiem” po tej przygodzie.

Materiały mają formę „dziennika pokładowego”, w którym zapisujesz, rysujesz, notujesz wszystko to, co może zaprowadzić Cię do celu. Możesz też wspomóc bazę wiedzy swoimi doświadczeniami z tego cyklu. W tym orzypadku zapraszamy na forum dla uczestników cyklu.

Aktywność dzienna.
Harmoniczna fala jest włączona przez 24h na dobę.

Każdego dnia poznajesz jeden z 7 aspektów swojego życia, opisanych powyżej.

Co robić?
Zajmuj się swoimi sprawami, pracą, itd. Udział w cyklu sesji nie zmienia Twojego naturalnego rytmu dnia. Podczas tego tygodnia możesz być bardziej zrelaksowany/na, odczuwać przypływ sił do działania, mieć lepszą koncentrację oraz nowe, inspirujące pomysły.

Czego mogę się spodziewać?
Większość uczestników odczuwa również przyjemny dystans, dzięki któremu wszystko jest niby takie samo, a jednak inne ? Uruchomione koincydencje dostarczają okazji i nowych możliwości, które dają błyskotliwe rozwiązania oraz ciągi sprzyjających okoliczności i zdarzeń.

Wieczorne Sesje Planetarne.
Codziennie pomiędzy godziną 22.00 a 24.00 (czasu warszawskiego) trwa specjalna sesja dla uczestników. Przed sesją i podczas jej trwania warto korzystać z ćwiczeń, które znajdziesz w części przydatne linki.

Kontakt – Forum Sesje Holistyczne.
W celu wymiany informacji oraz pytań uruchomiliśmy forum Sesje Planetarne, do którego otrzymasz dostęp w ramach cyklu.

Proces holistycznej odnowy na poziomie umysłu, ciała i emocji jest niezwykle skuteczny. Pamiętaj jednak, że ostateczny efekt zależy od Twojego osobistego zaangażowania.

ZOBACZ NOWY PROGRAM:

ŚWIATEŁKO

9 dni spotkania ze źródłem swojej mocy!


Pozdrawiamy,

STACJA ØHz ~ NADAJEMY DOBRĄ FALĘ!