Synchronizacja półkul mózgowych. TEST.

Synchronizacja półkul mózgowych. TEST.

Synchronizacja półkul mózgowych. Test pokazuje dwie różne interpretacje kierunku obrotu, związane z aktualną dominacją pracy jednej z półkul. Pod spodem znajdziesz omówienie wyników testu oraz przydatne informacje, w jaki sposób możesz pogłębić wewnętrzną harmonię i balans.


Główka pracuje, ale którą półkulą?

Synchronizacja półkul mózgowych test


 

Synchronizacja półkul mózgowych test Jeśli widzisz kobietę obracającą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara,
używasz prawej
półkuli mózgu.

Synchronizacja półkul mózgowych test

Jeśli widzisz kobietę, wirującą przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
używasz lewej półkuli mózgu.

Synchronizacja półkul mózgowych test

Sprawdź, czy możesz sprawić,
by kobieta na rysunku obracała się w jednym kierunku,
a następnie w przeciwnym kierunku.


WYNIKI TESTU

Kierunek obrotu wskazuje na aktualną aktywność konkretnej półkuli Twojego mózgu
oraz sposób myślenia, którego w tej chwili używasz.

Wynik testu w skrócie…

Synchronizacja półkul mózgowych test

Lewa półkula mózgu to logiczny sposób myślenia:

Sekwencyjny i szczegółowy.
Racjonalny i pojęciowy.
Analityczny i rozróżniający.
Obiektywny i wnioskujący.

Synchronizacja półkul mózgowych test

Prawa półkula mózgu to abstrakcyjny sposób myślenia:

Poszerzony i całościowy
Kreatywny i obrazowy
Syntezowy i mediacyjny
Subiektywny i intuicyjny


Synchronizacja półkul mózgowych. Omówienie testu.

Trzeba pamiętać, że nie ma lepszego lub gorszego sposobu myślenia, ale są różne sytuacje, w których warto umieć przełączać się z logicznego myślenia na abstrakcyjne i odwrotnie.

Przy zadaniach wymagających wizji, kreatywności i empatii, warto używać prawej półkuli, by następnie przy pomocy lewo-półkulowego sposobu myślenia ocenić realia i znaleźć sposoby, w jaki sposób te twórcze projekty wprowadzić w życie.

Brak harmonii pomiędzy prawą i lewą półkulą sprawia, że albo logicznie torpeduje się wszystkie swoje śmiałe, nowe i twórcze plany, albo marzy się tylko o nich… za to bez żadnego konkretnego działania:)

Kilka słów o aktywności prawej i lewej półkuli mózgu.

Większość osób posiada uwarunkowane preferencje dla jednego z tych sposobów myślenia i percepcji świata, co warunkuje m.in. obecny system szkolnictwa, skoncentrowany na pamięciowym przyswajaniu wiedzy.

Programowo brakuje dostatecznej równowagi w zajęciach o charakterze twórczym /muzyka, taniec, śpiew, malarstwo, ćwiczenia rozluźniające, itp/.

Twórczy i kreatywni ludzie używają obu półkul mózgowych w równym stopniu, ponieważ rozwijają się w różnych kierunkach, dbając o równowagę w przestrzeni swoich zainteresowań.

Harmonia pomiędzy logicznym i abstrakcyjnym sposobem poznawania świata
owocuje bardziej harmonijnym, twórczym życiem.

Żyjemy w cywilizacji, która promuje myślenie logiczne, związane z lewą półkulą mózgu, przy jednoczesnym ograniczeniu pracy prawej półkuli mózgu. Stąd wszechogarniający stres, związany z napięciami po lewej stronie mózgu. Zadbanie o odpowiednią stymulację prawej półkuli sprawia, że dużo łatwiej przychodzi rozluźnienie, relaks i zdolność do odczuwania przyjemności życia.

Wniosek jest taki, że harmonijny rozwój to odpowiedni i równoległy dobór zajęć, związanych z logicznym i abstrakcyjnym myśleniem, które aktywują wszystkie działania artystyczne, związane z abstrakcyjnym, twórczym i prawo – półkulowym trybem percepcji, opartym na odczuwaniu świata bez jego logicznej analizy.

Naukowcy o synchronizacji półkul mózgowych.

Wieloletnie badania wykazały, że w stanie synchronizacji półkul mózg nie tylko wchodzi w głębokie stany medytacji i relaksacji. W zsynchronizowanym stanie półkul mózgowych zwiększasz swoją kreatywność, stajesz się bardzo chłonny i łatwiej przyswajasz potrzebne informacje.

Zsynchronizowany mózg nie tylko łatwiej i na dłużej zapamiętuje np. słówka języka obcego, ale również może zmienić wzorce postrzegania świata i sposoby reakcji na sytuacje stresowe.

W zsynchronizowanym stanie mózgu masz wpływ na swój nastrój, samopoczucie, kreatywność, polepszenie pamięci, przezwyciężenie tremy i nieśmiałości, zwiększenie siły układu odpornościowego i osiągasz wiele innych pozytywnych efektów.

Jest wiele sposobów na synchronizację pracy półkul mózgowych: oddychanie lewą lub prawą dziurką nosa, używanie lewej ręki przy myciu zębów, dudnienia różnicowe, itd. /wiele sposobów znajdziesz w wyszukiwarce, pod hasłem „synchronizacja półkul mózgowych ćwiczenia”/. Na bazie swojego doświadczenia polecamy sprawdzone i bezpłatne

PROGRAMY do SYNCHRONIZACJI PÓŁKUL MÓZGOWYCH ONLINE

Synchronizacja półkul mózgowych test

… i jedz orzechy, które odżywiają i regenerują mózg 🙂


TEST wg animacji, wykonanej przez grafika Nobuyuki Kayahara w 2003. Źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/Spinning_Dancer)
źródła internetowe|redakcja własna|ilustracje własne
(C) FHF.ORG.PL

Dodaj komentarz