Przejdź do treści

Nowy Moduł Diagnostyczny

Ilustracja: Panel HMD

HMD

Moduł jest jednym z 10 interfejsów nowego Holografu HØ.
Pozwala na pomiar wielu interesujących parametrów pola osobistego, w tym poziomu harmonii i sił psychofizycznych uczestnika przed i po sesji, prezentowanych w formie holistycznej ekspertyzy przesyłanej mailem.

Ekspertyza Holistyczna

Od stycznia 2021 roku do sesji indywidualnych dołączamy Ekspertyzę Holistyczną, która pomaga określić ilość sił psychicznych oraz zmiany harmoniczne na poziomie psychofizycznym. Te dane pozwalają na dostrojenie holografu do indywidualnych potrzeb uczestnika sesji indywidualnej w Harmonicznym Polu Kwantowym.

Ekspertyza Holistyczna w standardowej wersji zawiera 3 elementy:

1. Poziom sił psychofizycznych uczestnika sesji w średniej z 9 dni sprzed sesją w %.

2. Poziom sił psychofizycznych mierzony po sesji, podawany w %
+ wskaźnik JH (jednostka harmoniczna)*

3. Praktyczne wskazówki, np. dobór ćwiczenia fotonowego, dzięki któremu możesz przedłużyć efekty sesji.

*Jednostka harmoniczna (JH) – j. analityczna modułu HMD. Określa stopień i zakres harmonizacji podczas sesji indywidualnej w polu harmonicznej fali. Potencjał 1 JH można porównać do 1 godziny głębokiego i rewitalizującego snu.

Wraz z ekspertyzą otrzymujesz wyniki z opisem
oraz dobrane ćwiczenie fotonowe, które pozwala na przedłużenie i pogłębienie harmonicznych efektów sesji.

Jak powstaje Ekspertyza Holistyczna.

ad/1

Hologram uczestnika sesji łączy z jego danymi w polu informacyjnym (nazywanym Archiwum, akasha, pole informacyjne), gdzie zapisywane są wszystkie dane z biosfery Ziemi).

ad/2

Na podstawie danych z Archiwum oraz aktualnego stanu pola osobistego uczestnika (mierzonego w czasie sesji), HMD ustala przyczyny ewentualnych dysharmonii
oraz inne parametry.

ad/3

Holograficzny Moduł Diagnostyczny porównuje wyniki z Archiwum oraz dane z pola osobistego, mierzone podczas sesji, określając sferę w polu osobistym, wymagającą wzmocnienia.


Zobacz przykładowe ekspertyzy

Ekspertyza PIK

(Procent Indywidualnej Korzyści)

czyli, jaką korzyść odniesiesz z udziału w sesjach w harmonicznym polu kwantowym.

Ekspertyza PCF

(Potencjał Ciała Fotonowego)

obrazuje stan ciała fotonowego, od którego potencjału zależy ogólna kondycja, zdrowie i samopoczucie.