Przejdź do treści

Potencjał Ciała Fotonowego. Ekspertyza PCF.

Ekspertyza Ciało Fotonowe to nowe badanie, obrazujące stan ciała fotonowego, od którego potencjału zależy ogólna kondycja, zdrowie i samopoczucie. Sprawdź, ile masz życia w życiu.

Co to jest ciało Fotonowe?

W perspektywie Teorii Informacyjnego Pola (TIP) ciało Fotonowe powstaje z urodzeniowej matrycy informacyjnej. Ciało Fotonowe rejestruje się metodą zdjęć kirlianowskich.

ciało fotonowe
Zdj. kirlianowskie ciał fotonowych, od lewej: psujące się jabłko, świeże jabłko, dłoń zdrowego człowieka

Każda komórka i każdy organ ma swojego protoplastę w postaci fotonowej. Wielkość potencjału fotonowego odpowiada za ogólny stan zdrowia, samopoczucie, odporność, wysokość sił psychicznych.

Ciało Fotonowe jest łącznikiem pomiędzy polem informacyjnym (kwantowym) a fizycznym aspektem naszego istnienia. Jest pomostem pomiędzy wymiarami informacyjnymi a materią. Stąd dokonywanie zmian w polu informacyjnym jest możliwe właśnie poprzez aktywny potencjał fotonowy, które stanowi klucz do wszystkich procesów kreacji, od możliwości poprawy samopoczucia po korekty losu i samouzdrawianie.

Ciało fotonowe łączy Cię z polem kosmicznym, a każda sesja kosmicznej medytacji uruchamia harmoniczne korekty na poziomie pola osobistego. Relaks w polu kwantowym poprawia homeostazę tkanek, narządów oraz komórek na poziomie DNA.

Ekspertyza Potencjału Fotonowego.

Jest to badanie wykonywane modułem diagnostycznym HMD, które określa potencjał osobistego pola fotonowego. Wynik podawany jest w skali od 10 do 100, z rozdzielczością do 5 punktów procentowych.

Potencjał ciała Fotonowego jest dynamiczny i zmienia się w czasie:
– maleje w skutek zaniedbań w zakresie higieny psychicznej (obniżona odporność na stres i inne czynniki)
– rośnie w trakcie pracy z umysłem i ze swoim ciałem fotonowym

ciało fotonowe
Ciało fotonowe, ilustracja

Z przeprowadzonych badań wynika, że:

– sesje w polu harmonicznym zwiększają potencjał pola fotonowego,
– świadoma praca z ciałem fotonowym oczyszcza osobiste pole z dysharmonicznych wzorców, 
– Metoda Fotonowa + sesje w polu harmonicznym pogłębiają efekty sesji,
– świadoma praca nad sobą w zakresie ciała fotonowego pozwala na szybki wzrost potencjału, poprawia samopoczucie oraz ogólny stan zdrowia,
– im wyższy potencjał fotonowy, tym większe poczucie wewnętrznego spokoju i więcej sił.

Jak zamówić.

Ekspertyza Ciało Fotonowe powstaje w wyniku analizy osobistego hologramu w module diagnostycznym HMD. Badanie jest realizowane w ramach cykli zajęć w harmonicznym polu. Możesz je zamówić również przy okazji każdej sesji.

W zdrowym ciele (fotonowym) – zdrowy duch!

Stacja ØHz | Nadajemy Dobrą Falę

Udostępnij znajomym: