Co nowego w czerwcu.

Co nowego w czerwcu.

W czerwcu się okaże, co nam Bóg da w darze 🙂
(przysłowie ludowe).

Nowy holograf H2020.

Od miesiąca mamy nowy w działaniu holograf, który został opisany tutaj.
Aktualne terminy sesji w harmonicznej fali są aktualizowane tutaj.

Indywidualne sesje.

Indywidualne sesje są dostępne po zapytaniu na mail: sesje0hz.pl@gmail.com.

Budżet RadioStacji.

W maju zebraliśmy na 25% budżetu na funkcjonowanie projektu. Dziękujemy.

Voyagery.

W związku z koniecznością ograniczenia kosztów wyłączamy harmoniczną falę w Voyagerach.
Pozostaną one nadal dostępne na tym kanale, ale bez dodatkowego efektu relaksującego.
Przez 3 miesiące z Voyagerów skorzystało bezpłatnie 3 000 osób.

Prace rozwojowe.

W tej chwili skupiamy się na:
– kolejnych wersjach językowych RadioStacji 0Hz,
– dalszych pracach badawczych i rozwojowych, prowadzonych w kierunku technik samouzdrawiania w polu harmonicznej fali,
– na podstawie naszych materiałów, przygotowujemy kolejne zestawy ćwiczeń, które umożliwiają rozpoczęcie efektywnej pracy nad dystansem do stresu, poprawą samopoczucia i zdrowia.

Forum.

Jak co miesiąc, trwają prace konserwacyjne, więc korzystanie z forum może być chwilami utrudnione.

Harmoniczna fala i aktualny stan pogody kosmicznej.

Z naszych doświadczeń i badań ankietowych wynika, że harmoniczna fala holografu poprawia samopoczucie w czasie burzliwej pogody kosmicznej, związanej z rozpoczynającym się właśnie kolejnym maksimum słonecznym. Już jedna sesja w harmonicznej fali daje wyraźne efekty poprawy, większy spokój i poczucie wewnętrznej harmonii. Zobacz kalendarz najbliższych sesji.

Pogoda Kosmiczna.

Od kilku lat codziennie przygotowujemy serwisy informacyjne n.t. stanu pogody kosmicznej. Aktualne raporty publikowane są bezpłatnie na stronie Fundacji Harmonicznej Fali na FB.

 

Moc jest z nami 🙂

rozbudowa holografu

RadioStacja ØHz | Wspólnie Nadajemy Dobrą Falę!