Przejdź do treści

Pogoda kosmiczna

Pogoda kosmiczna. Aktualne wykresy, omówienie danych, wpływ na samopoczucie i jak sobie z tym wszystkim radzić.

Podniesiony nastrój?
Emocje u szczytu?
Drażni Cię wszystko od samego rana?


Możliwe, że to skutki wpływu aktywności słonecznej na ziemskie pole magnetyczne, które wg astrofizyków i biologów ma duży wpływ na nasze samopoczucie i nastrój.

Dobrze wiedzieć, że Słońce wpływa na stan pola magnetycznego Ziemi,
a zmiany w tym polu odczuwają nie tylko zwierzęta wodne i lądowe, ale i ludzie.
Wiedza o naturze tych zjawisk daje dystans do wielu stanów psychoemocjonalnych,
które często pojawiają się w ciągu dnia samoistnie, bez racjonalnej przyczyny.

Astrofizycy o Słońcu.

Jak do tej pory opublikowano jedynie nieliczne prace naukowe, dotyczące wpływu zmian aktywności geomagnetycznej na kondycję psychiczną ludzi. Jednak coraz więcej programów pogodowych podaje stan pogody kosmicznej, jako uzupełnienie danych meteorologicznych, mających wpływ na nasze życie i zachowanie.

Najliczniejsze prace dotyczące tego zagadnienia pochodzą z ośrodka prowadzonego przez M.A. Persingera. Coraz więcej placówek naukowych i badawczych podejmuje temat wpływu Słońca na samopoczucie i postawy ludzi, ponieważ powiązanie aktywności słonecznej i stanu emocji, a nawet zdrowia, jest coraz wyraźniej widoczne.

Zobacz nowy film, który wyjaśnia
w jaki sposób Słońce wpływa na pole magnetyczne Ziemi.

Jak powstają flary słoneczne, zorze polarne i zaburzenia pola magnetycznego Ziemi. (EN)

Rosyjscy badacze spostrzegli negatywny wpływ podwyższonej aktywności geomagnetycznej na efektywność wykonywania zadań przez pilotów. Powstają specjalne skale oraz testy psychologiczne, które badają te korelacje. Wszystkie dane przemawiają za tym, że większość emocji ludzkich jest bezpośrednio związana z polem magnetycznym Ziemi, stanem Słońca i otaczającego nas kosmosu.


Słońce jak nadajnik.

Aby zrozumieć oddziaływanie zjawisk zachodzących na Słońcu i ich wpływ na kondycję psychiczną ludzi podczas tzw. sztormu magnetycznego, należy zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi Słońca.

Efekty aktywności Słońca przenoszą się poprzez fale elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych, długich, krótkich i ultra krótkich, aż po częstotliwości odpowiadające światłu widzialnemu, a nawet promieniowaniu w paśmie rentgenowskim. Część tego oddziaływania jest przenoszona bezpośrednio poprzez wyrzucaną w przestrzeń plazmę, czyli elektrony, protony i atomy Helu. Cząsteczki te docierają do Ziemi ze znacznym opóźnieniem w stosunku do błysku elektromagnetycznego, ale wnikając w naszą atmosferę rozgrzewają ją, czego skutkiem są porywiste wiatry, zorze na niebie, zmiany ciśnienia i wiele innych zjawisk atmosferycznych, które mają bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie.


pogoda kosmiczna

Na szczęście natura zadbała o ochronę życia na naszej planecie.

Magnetosfera.

Ziemia ma własne pole elektromagnetyczne, tworzące parasol magnetosfery. Magnetosfera to “otoczka planety”, sięgająca od strony Słońca na odległość 10 średnic Ziemi. Od strony przeciwnej jest wydłużona na odległość rzędu 100 średnic Ziemi. Pole magnetyczne chroni więc nas i wszystkie istnienia na Ziemi przez skutkami wiatru słonecznego.

Jednak kiedy wiatr słoneczny zaczyna przybierać na sile, jego skutki odczuwamy wszyscy w różnym stopniu, zależnie od tzw. wrażliwości elektromagnetycznej, ogólnego stanu zdrowia, aktualnego samopoczucia /poczytaj o biorytmie/ oraz wielu innych cech osobniczych.

pogoda kosmiczna

Wiatr słoneczny, napływając od strony Słońca, w niektórych dniach intensywniej odbija się w większej części od płaszcza magnetosfery i nie dociera do powierzchni Ziemi. Część cząstek wiatru słonecznego przedostaje się w kierunku powierzchni Ziemi od strony bieguna północnego i południowego planety, wzbudzając zjawisko zórz polarnych. Mniejsza ilość tych cząstek drga – “uwięziona” w pułapce warstw magnetosfery, wzbudzając wtórnie słabe fale elektromagnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości. Tutaj i tutaj rozwijamy wątek działania pola magnetycznego.

Rezonans Schumanna

Rezonans Schumanna to zjawisko powodujące występowanie w ziemskim spektrum częstotliwości fal elektromagnetycznych grupy maksimów w zakresie skrajnie niskich częstotliwości (ELF). Pod spodem aktualizowany na bieżąco wykres rezonansu Schumanna ze stacji w Tomsku. Czas warszawski – odejmij 5 godzin.

Ważne: Wykresy rezonansu Schumanna ulegają coraz większym zniekształceniom, spowodowanym zaśmiecaniem naszego najbliższego kosmosu, mi.in. satelitami. Nie warto więc się na nich fiksować, zwłaszcza że to tylko jeden z elementów oddziaływań kosmicznych.

Aktualny wykres zobaczysz po kliknięciu w zdjęcie.

im więcej na wykresie czerwieni i bieli, im szersze białe pasy, tym większe natężenie energii i wyższe częstotliwości. 

Jeśli chcesz wiedzieć, jaki wpływ na nasze samopoczucie ma rezonans Schumanna, z pewnością zaciekawi Cię wpis o zmianach w rezonansie Schumanna.

Meteopaci.

Ludzie o większej wrażliwości /m.in. meteopaci/ są szczególnie podatni na zmiany pola magnetycznego Ziemi.

Najwrażliwsze organy, reagujące na sztormy pola magnetycznego to serce z układem krążenia oraz mózg i układ nerwowy. Okresy zwiększonego strumienia protonów, docierającego do powierzchni Ziemi, jak i burze magnetyczne, to niełatwy czas także dla osób żyjących z epilepsją, będących w chronicznym stresie, ze skłonnościami do depresji oraz biegunowych stanów psycho-emocjonalnych.

Pogoda kosmiczna a pogoda ducha.

Zmieniająca się z dnia na dzień aktywność geomagnetyczna powoduje zmiany emocji, dekoncentrację oraz zmiany w sposobie myślenia i postrzeganiu świata. W czasie sztormu możemy działać impulsywnie, bez zastanowienia.

W trakcie burz geomagnetycznych często dochodzi do awantur i ostrej wymiany zdań. Czas sztormu sprzyja więc temu, aby “szybko powiedzieć całą prawdę” i stare, skrywane urazy, co może oczyszczać relacje.

Świadomość wpływu kosmicznej pogody na nasze emocje, daje nam też możliwość pozytywnego korzystania z tego czasu. Sztorm geomagnetyczny jest okresem, który może posłużyć do zrealizowania konstruktywnych celów, np. rozwinięcia czy przemiany relacji międzyosobowych.

W trakcie burzy geomagnetycznej również lepiej uświadamiamy sobie “kim jesteśmy” i jakie emocje w sobie tłumimy, przez co możemy poszerzyć wiedzę o samych sobie.

Jak widzisz, w czasie sztormu pola magnetycznego Ziemi może stać się wszystko:) ale wiele zależy od świadomości tego, co się dzieje z nami i naszymi emocjami w czasie geomagnetycznej burzy. Właśnie dlatego wiedza o wpływie pogody kosmicznej na nasze samopoczucie jest tak interesująca, bo m.in. pokazuje przyczyny powstawania różnych, często “irracjonalnych” emocji w relacjach międzyludzkich.

Możliwy wpływ sztormu pola magnetycznego na kondycję psycho-fizyczną:

W dół:

 • bezsenność lub nagłe nocne wybudzenia
 • uczucie zmęczenia po obudzeniu
 • uczucie dokuczliwego wewnętrznego napięcia
 • intensywne przeżywanie przykrych wydarzeń
 • osłabienie i zawroty głowy
 • piski w uszach
 • odczucie, że świat jest jakby “za mgłą”
 • migreny
 • uczucie złości, irytacji
 • pogorszenie jakości myślenia
 • nadwrażliwość na hałas, dotyk, itp. bodźce sensoryczne
 • uczucie buntu, “zbuntowania”
 • natłok myśli
 • obniżenie libido
 • roztargnienie
 • nerwowość, chaotyczność
 • impulsywne wyrażanie swoich uczuć
 • trudności w skupieniu uwagi
 • uczucie zmęczenia “bez powodu”
 • wybuchy gniewu
 • inne, niecodzienne, skrajne odczucia

W górę:

 • pobudzenie
 • wrażenie rozpierającej energii
 • intensywne przeżywanie pozytywnych emocji
 • odczucia wyostrzonej percepcji/zmysłów
 • wyjątkowo dobry i głęboki sen
 • nadzwyczaj dobre samopoczucie
 • intensywne odczuwanie wyższych emocji /np, miłość, bliskość/
 • nagłe zwiększenie zdolności poznawczych
 • większa odporność na stres
 • objawy wszechmocy na granicy manii
 • jasność myślenia
 • podwyższenie libido
 • “olśnienia”, przynoszące rozwiązania życiowych problemów
 • nadzwyczajne poczucie spokoju
 • lepsza koncentracja
 • zwiększona kreatywność
 • otwartość na nowe wyzwania
 • przyrost sił
 • trudne do opanowania wybuchy radości
 • inne, niecodzienne, skrajne odczucia

Co pokazują wykresy?

Aktualny stan pola magnetycznego Ziemi.

Pogoda kosmiczna. Legenda:
Kolor zielony – w normie, żółty – zaburzenie, pomarańczowy i ciemno pomarańczowy – sztorm pola magnetycznego Ziemi.

Jeśli na wykresie widzisz pomarańczowe lub żółte słupki, to znaczy, że trwa sztorm pola magnetycznego Ziemi, związany z ostatnią aktywnością słoneczną, więc Twoje emocje i samopoczucie mogą nie być stabilne.

Dane aktualizowane co 5 minut.
Czas UTC (cz. warszawski + 2h).
Źródło danych: CANMOS/Canada


Obraz Słońca – flary i dziury koronalne.

pogoda kosmiczna

Aktualny obraz Słońca. Jaśniejsze punkt to tzw. flary, rozbłyski.
Ciemniejsze obszary, to tzw. “dziury koronalne” na Słońcu.

Słońce (pogoda kosmiczna) – kilka pojęć, które warto poznać:

1. Korona: najbardziej zewnętrzny obszar atmosfery słonecznej, sięgający wiele milionów kilometrów w przestrzeń międzyplanetarną.

2. Plamy słoneczne: rozciągające się na dziesiątki tysięcy kilometrów obszary obniżonej temperatury i jednocześnie niezwykle nasilonej aktywności elektromagnetycznej. Są to potężne magnesy zmieniające swe natężenie. Plamy emitują fale elektromagnetyczne.

3. Rozbłyski chromosferyczne: trwają od kilku do kilkudziesięciu minut i są silnymi źródłami promieniowania rentgenowskiego i cząsteczkowego/korpuskularnego.

Gdy plama słoneczna zaczyna wytwarzać widoczny z Ziemi półcień, wokół niej pojawiają się tzw. protuberancje, pochodnie i rozbłyski słoneczne. Protuberancja jest łukiem wytryskującej na tysiące kilometrów w górę ponad powierzchnię gwiazdy rozgrzanej plazmy. Plazma wraca jednak do powierzchni gwiazdy, wzbudzając pole elektromagnetyczne, docierające do Ziemi.

Wytrysk plazmy, która nie ma kształtu łuku, lecz tworzy tzw. pochodnię jest nazywany rozbłyskiem słonecznym. Plazma nie wraca wtedy ku powierzchni Słońca, lecz wnika w przestrzeń kosmiczną i jest źródłem tzw. wiatru słonecznego, który po kilkudniowej wędrówce dociera do powierzchni Ziemi.

4. Wiatr słoneczny: strumień wysokoenergetycznych/ naładowanych elektrycznie/ cząstek – głównie protonów, elektronów i cząstek α – wypływających z korony słonecznej w przestrzeń międzyplanetarną.

Płynący z prędkością ponaddźwiękową wiatr słoneczny silnie oddziałuje z zewnętrznymi częściami magnetosfery Ziemi. Napiera na część zwróconą do Słońca sprawiając, że obszar objęty działaniem ziemskiego pola magnetycznego rozciąga się w tym kierunku na ok. 60 000 km, podczas gdy w kierunku przeciwnym sięga wielu milionów kilometrów.

Wzajemne oddziaływania wiatru słonecznego z magnetosferą powodują powstanie zjawisk, które możemy obserwować na Ziemi. Zalicza się do nich m.in. zorze polarne oraz burze magnetyczne.

5. Dziury koronalne: duże regiony w koronie, cechujące się niską gęstością i nasilonym promieniowaniem, powstające wskutek dużego osłabienia pola magnetycznego w określonym miejscu tarczy słonecznej. Są powiązane z silnym jedno-biegunowym polem magnetycznym wytwarzanym na poziomie fotosfery. To silne pole magnetyczne sięga daleko w przestrzeń międzyplanetarną i jest szkieletem eksmisji wiatru słonecznego. Dziury koronalne utrzymują się całymi miesiącami, a nawet latami. Ich ilość nasila się w okresach obniżonej aktywności Słońca. Emitują wiatr słoneczny, elektrony i protony, a gdy te docierają do magnetosfery, wywołują burzę geomagnetyczną.

6. Zmiany aktywności geomagnetycznej: wywołane przez przepływy wiatru Słonecznego zmiany natężenia mikropulsacji magnetosferycznych. W pewnym określonym miejscu powierzchni planety zachodzące zmiany indukcji pola magnetycznego obrazują wychylenia igły kompasu. Natężenie tych zmian można pomierzyć magnetometrem.

7. Sztorm – burza geomagnetyczna: zakłócenie ziemskiego pola magnetycznego wywołane przez aktualną “falę” (“uderzenie”) wiatru Słonecznego. Na wykresach oznacza się zwyczajowo kolorem czerwonym.

Jak przetrwać sztorm. Pogoda kosmiczna. Praktyczne wskazówki.

Świadomość wpływu aktywności słonecznej na samopoczucie umożliwia dystans do “emocjonalnych wirów”, które mogą nas wessać;) podczas sztormu pola magnetycznego Ziemi.

Warto to wiedzieć, bo gdy od rana trwa depresja, albo szaleją furie nie do okiełznania – wystarczy zatrzymać się… spojrzeć w niebo i pomyśleć z uśmiechem:

– … ach to Słońce… 😉

Witaminy i makro oraz mikro elementy.

Sztorm pola magnetycznego to duży wysiłek dla ciała. Jeszcze jakiś czas po zakończeniu sztormu możemy odczuwać “zmęczenie materiału”. Zadbajmy więc o optymalne tempo dnia, chwile odpoczynku, odpowiednie nawodnienie, dostarczmy większą niż zazwyczaj ilość witamin z grupy B /układ nerwowy/, witaminy C /odporność/, a także potasu, magnezu i wapnia /serce i układ krążenia/.

Fragmenty z kursu “Twoja BioVitalna Kuchnia”.

pogoda kosmiczna
Huśtawka nastrojów i balans. Pogoda kosmiczna. Ćwiczenie.

W czasie sztormu pola magnetycznego Ziemi wzmacniają się wszystkie stany emocjonalne.

Mamy dobrą wiadomość:) Możesz w prosty sposób zadbać o swój psychoemocjonalny balans.

Powrotowi do harmonii sprzyjają różnego rodzaju ćwiczenia fizyczne, zalecane również meteopatom. Jednym z takich ćwiczeń jest “Napnij i puść”, które daje dystans i umożliwia zatrzymanie się… w samym oku cyklonu emocji.

pogoda kosmiczna

Ćwiczenie “Napnij i puść”.

Celem ćwiczenia jest rozluźnienie ciała, które daje dystans do wiru myśli i emocji.

Dla kogo.
Ćwiczenie polecane dla meteopatów i ludzi wrażliwych oraz osób żyjących w stresie. Idealne na czas sztormów pola magnetycznego Ziemi.

Na początek test na napięcie ciała.
W sekundę możesz dowiedzieć się, jak bardzo spięty/spięta jesteś w tej chwili. Prosty do wykonania, praktyczny w rozluźnianiu wszystkich napięć.

1. Napnij mięśnie i puść.

2. Poczuj różnicę.

3. Napnij mięśnie i puść. I jeszcze raz poczuj przyjemne rozluźnienie całego ciała.

Szybki sposób na odzyskanie “balansu”.
Napnij wszystkie mięśnie – od nóg, przez miednicę i klatkę piersiową po mięśnie twarzy.

I puść.

Możesz to powtórzyć kilkakrotnie, aż pojawi się głębszy oddech i poczujesz większy luz.

Metoda jest prosta, ale…
… początki niełatwe, bo trzeba lekko wyhamować, zatrzymać się, a to bywa trudne w pędzie dnia. Jednak warto to ćwiczenie powtarzać, by odzyskać dystans do myśli i psychoemocjonalny balans, szczególnie przydatny w okresach sztormów pola magnetycznego Ziemi.

Zatrzymaj się, napnij i puść mięśnie.
Poczujesz przyjemny luz.
Automatycznie pojawi się większy dystans.

Powodzenia!

Nawodnij układ nerwowy i podnieś swoją odporność na stres i zmiany pogody.

pogoda kosmiczna

Nasz układ nerwowy w 94% zbudowany jest z wody. Od jej jakości zależy szybkość przewodzenia sygnałów nerwowych, która przekłada się na zdolność do kojarzenia i koncentracji, poczucie wewnętrznego spokoju oraz zdrowy dystans.

Dlatego prawidłowe nawodnienie mózgu oraz tkanki nerwowej poprawia pracę mózgu, szyszynki i całego organizmu, optymalizuje wydzielanie „hormonów szczęścia”, niezbędnych do utrzymania stabilnego, dobrego nastroju.

Korelacje pomiędzy stanem Słońca i pola magnetycznego Ziemi a stanem umysłu są faktem.
Jednak pomimo działania tak wielkich sił, można nabyć większej odporności na te zmiany,
co z kolei dowodzi, że moc umysłu jest wielka, jeśli wie się, w jaki sposób jej używać.

Moc jest z nami ? ?

Pozdrawiamy,

STACJA ØHz ~ NADAJEMY DOBRĄ FALĘ!


Baza praktycznych porad pod hasłem
“Burze geomagnetyczne – jak przetrwać wzrost aktywności Słońca” już jest!
Zobacz tutaj.

Projekt Kosmiczna Pogoda możesz wesprzeć tutaj:

Wszystkich, którzy wsparli projekt, zapraszamy do grupy fanów kosmicznej pogody,
znajdziecie tam codziennie aktualne wykresy i prognozę na najbliższe dni z omówieniami.


*źródło zdjęć satelitarnych: nasa.gov


Opracowanie własne na podstawie:
Andrzej Brodziak “Nadchodzi sztorm słoneczny”,
Wikipedia,
materiały NASA,
materiały Projektu Pogoda Kosmiczna.

ilustracje:
tylkonauka.pl
umk.pl

wykresy:
Laboratorium w Tomsku
Nasa

~dla J:)