Wpływ burz magnetycznych na fizjologię człowieka.

Created with Sketch.

Wpływ burz magnetycznych na fizjologię człowieka.

burz

Aktywność Słońca wzrasta, a jak wiemy, geosfera jest bardzo wrażliwa na aktywność słoneczną. Wiąże się to zarówno z wpływem na wydajność systemów technologicznych, jak i na ludzkie zdrowie. Dlatego zainteresowanie naukowców heliomedycyną rośnie. Przedstawiamy ciekawe badanie wpływu burz geomagnetycznych o różnym natężeniu na zdrowe osoby dorosłe.

Było ono możliwe dzięki koordynacji działań astrofizyków i specjalistów z zakresu fizjologii mózgu. Użyto w nim badań EEG jako najbardziej obiektywnej metody, odzwierciedlającej stan funkcjonalny mózgu człowieka. Studiowano wpływ burz magnetycznych na stan czynnościowy /aktywność bioelektryczną/ ludzkiego mózgu u zdrowych dorosłych w stanach relaksacji, fotostymulacji i hiperwentylacji. Przeprowadzono również badania krwi i rejestrację elektrokardiogramu (EKG).

Ustalono, że słabe i umiarkowane burze geomagnetyczne wywierają wpływ stymulujący, podczas gdy silne zakłócenia warunków geomagnetycznych uruchamiają procesy hamowania. Zakłócenia pola magnetycznego oddziałują w pierwszej kolejności na wegetatywny układ nerwowy.

Podczas silnych geomagnetycznych tolerancja psychiczna i fizyczna jest mniejsza; pojawia się niebezpieczeństwo zaburzeń u osób, których praca zawodowa jest związana z dużą odpowiedzialnością /chirurdzy, dyspozytorzy, kierowcy, piloci itp./. Warunki geomagnetyczne wpływają na aktywność układów regulujących, a także odpowiedzialnych za organizację rutyny aktywności organizmu i adaptacji do zmian środowiska.

Wyniki badań wykazały, że podczas silnych burz geomagnetycznych większość pacjentów zgłaszała niedyspozycję, osłabienie i bóle głowy. Kompleks niespecyficznych przesunięć w EEG odzwierciedlał dezorganizację aktywności kory mózgu. W większości przypadków aktywność bioelektryczna mózgu charakteryzowała się redukcją częstotliwości dominującego rytmu, wzmocnieniem wyrazistości kompozycji wolnofalowej (głównie theta-rytm) i wzrostem amplitudy aktywności ( ryc. 1.1 i 1.2). Zaobserwowano fale o ostrych zarysach i wzmocnienie procesu synchronizacji czynności. Wszystko to przekłada się na negatywnie emocjonalne pobudzenie.

fizjologia
Rys.1.1 . Typowy histogram częstotliwości i kartogram częstotliwości podczas największej burzy geomagnetycznej.
fizjologia
Typowy histogram i kartogram częstotliwości w stosunkowo spokojnych warunkach geomagnetycznych.

Negatywny wpływ burz geomagnetycznych odczuwany jest głównie przez układ nerwowy. Wyniki szczegółowych badań pokazują, że w okresach silnych turbulencji geomagnetycznych liczba hospitalizowanych pacjentów z chorobami nerwowymi, psychoneurologicznymi i próbami samobójczymi wzrasta, podobnie jak przypadki zawałów mięśnia sercowego.

Interesujące wyniki dały również badania krwi pacjentów. Lepkość krwi podczas burz geomagnetycznych gwałtownie wzrasta /w niektórych przypadkach prawie dwukrotnie/, a przepływ krwi zwalnia. W związku z tym burze magnetyczne zwiększają ryzyko zaburzeń układu sercowo-naczyniowego. Burze geomagnetyczne powodują również arytmię u kosmonautów na stacji orbitalnej.

Badania prowadzone jednocześnie w różnych regionach geograficznych ujawniły, że podczas burz zachodzą monotypowe zmiany w stanie zdrowia chorych psychicznie pacjentów. W okresach wysokiej aktywności słonecznej przewaga manii u pacjentów cierpiących na psychozę maniakalno-depresyjną ma charakter częsty i krótkotrwały. Kiedy warunki geomagnetyczne są stabilne, faza maniakalna zostaje zastąpiona przez fazę depresyjną.

fizjologia

Czy jesteśmy zatem zupełnie bezbronni wobec wpływu zaburzeń pola magnetycznego? Nie:)

Okazuje się, że osoby medytujące mają większą ilość istoty szarej w kilku obszarach mózgu: korze przedczołowej, która odpowiada m.in. za kontrolę uwagi i „rozsądne zachowania“ oraz w odpowiedzialnym za pamięć hipokampie oraz wyspie, czyli źródle emocji i empatii.

Prowadzone przez grupę Sary Lazar ośmiotygodniowe doświadczenia na Uniwersytecie w Michigan wykazały, że praktykowanie medytacji/uważności powoduje wzrost istoty szarej w tylnej korze obręczy – obszarze związanym z występowaniem depresji i bólem oraz w połączeniu skroniowo‑ciemieniowym. Struktura ta jest niezwykle ważna dla świadomego odczuwania przestrzennej jedności ciała i jaźni. Połączenie skroniowo‑ciemieniowe związane jest także z poznaniem społecznym, czyli wnioskowaniem o marzeniach, intencjach i celach innych. Pozytywne zmiany zaobserwowano także w móżdżku i pniu mózgu.

Medytacja obniża też aktywność emocjonalnych struktur mózgu (ciało migdałowate), które odpowiedzialne są m.in. za odczuwanie strachu i agresję, dzięki czemu pomaga zapanować nad emocjami.

Nasze ciało lubi naturalne, harmoniczne pola, które na poziomie organicznym dają poczucie spokoju. Dlatego w czasie dysharmonicznych, nagłych wahań w polu magnetycznym Ziemi, wpływających na nasze ciało i układ nerwowy, będące bardzo czułym układem bio-elektrycznym, odczuwamy stres na poziomie komórkowym.

Stąd nasze sesje mają tak pozytywny wpływ na samopoczucie – energia punktu zerowego w postaci harmonicznej fali redukuje napięcia na poziomie komórkowym, co przekłada się na lepsze samopoczucie podczas geomagnetycznych burz. Jeśli dodamy do tego wyżej opisane efekty medytacyjnego wyciszenia – burza nam nie straszna 🙂 Zapraszamy na najbliższą sesję!

Opracowanie na podstawie:
“Burze geomagnetyczne i ich wpływ na stan funkcjonalny ludzkiego mózgu”
Autor: Elchin Safaraly-oghlu Babayev
Fundacja Rozwoju Nauki przy Prezydencie Republiki Azerbejdżanu
Aysel A Allahverdiyeva

Więcej opracowań na temat Pogody Kosmicznej znajdziesz tutaj.

Pozdrawiamy!

Zapraszamy!

Nadajemy Dobrą Falę!

Newsletter na Harmonicznej Fali!

BEZPŁATNE powiadomienia o sesjach, newsy ze stacji i ciekawe artykuły ze Stacji na środku Atlantyku.

Więcej harmonii ~ więcej sił do życia!