Przejdź do treści

Inteligentne rośliny

Rośliny i zwierzęta są równie inteligentne, jednak nauka dopiero zaczyna to rozumieć, a ludzi rozmawiających z drzewami traktuje się jak… kosmitów. Poniższe doświadczenia pokazują, że Kosmici mają rację;)

Kosmita, połączony ze świadomością kosmiczną, która przenika wszystko, zyskuje całą mądrość i wsparcie z pola przyrody, którą rozumie i szanuje, jako jedną z emanacji wielkiej świadomości.

Kosmici to czują i wiedzą, a najnowsze badania potwierdzają, że rośliny to organizmy inteligentne. Okazuje się, że nie tylko czują, potrafią rozpoznawać swoich krewnych, ostrzegać się wzajemnie o nadchodzącym zagrożeniu, ale również podejmują decyzje, uczą się, mają pamięć do zdarzeń i bezustannie się ze sobą komunikują.

Pomimo tego, że przedstawiciele flory nie mają takiego mózgu jak ludzie, czy zwierzęta, nie ustępują nam w swoich zdolnościach przetrwania, dostosowywania się do zmian, a nawet wyciągania wniosków z własnych doświadczeń życiowych.

Inteligencja roślin.

Jeżeli zdefiniujemy inteligencję jako umiejętność rozwiązywania problemów, to okaże się, że rośliny znakomicie potrafią to robić. Już Karol Darwin uważał, że końcówki korzeni roślin działają nieco podobnie jak mózgi niższych zwierząt.

Umberto Castiello, naukowiec z Uniwersytetu w Padwie i członek Centrum Neuronauki Poznawczej, przeprowadził wiele eksperymentów z udziałem najróżniejszych roślin. Celem było sprawdzenie, czy wykazują one podstawowe zdolności podobne do tych, które na co dzień obserwujemy u zwierząt, czy u ludzi. Okazuje się, że jak najbardziej tak.

Rośliny obserwują i wyciągają wnioski.

Umberto podał przykład muchołówek, monotypowych rodzaju roślin z rodziny rosiczkowatych. Posiadają one liście przekształcone w pułapki. Wabią ofiary słodkim nektarem i czerwonym ubarwieniem. Gdy już ofiara znajdzie się w liściu, blaszki czuciowe wykrywają ją i liście zamykają się, tworząc pułapkę nie do pokonania dla ofiary. Co ciekawe, muchołówka jest w stanie oszacować wielkość ofiary, ale też ilość kroków przez nią wykonanych, gdy znajdzie się w pułapce.

Rośliny zapamiętują.

Mimoza wstydliwa pamięta swój upadek z wysokości i później potrafi zmienić swoją reakcję na podobne zdarzenia. Naukowiec zrzucił roślinę wiele razy ze stołu. Za każdym kolejnym upadkiem jej reakcja obronna malała. Roślina przestała rozkładać liście, zrozumiała, że upadek nie wyrządza jej krzywdy i nie jest dla niej zagrożeniem, zatem ostatecznie przestała na niego reagować. Efekt ten utrzymywał się przez miesiąc, co oznacza, że roślina ta posiada również ośrodek odpowiedzialny za pamięć.

Rośliny mają poczucie wspólnoty i dbają o swoją rodzinę.

Potrafią również rozpoznawać swoich krewnych, szybko reagują na niedobory wody i substancji odżywczych. Roślina, posadzona w pobliżu roślin ze swojego gatunku, wydziela więcej substancji odstraszających drapieżniki, by chronić też inne osobniki z bliskiej rodziny. Przeprowadzono też doświadczenie, które pokazało, że rośliny z jednego gatunku dzielą się składnikami odżywczymi, wspierając słabsze jednostki ze swojej rodziny.

Rośliny rozumieją i czują.

W ramach szkolnego programu walki z zastraszeniem i złym zachowaniem uczniów wobec siebie, przeprowadzono eksperyment, który pokazywał skutki negatywnej komunikacji. Polegał on na tym, że wybrano dwie rośliny i poproszono uczniów o komplementowanie pierwszej oraz używania agresywnych słów i emocji wobec drugiej. Przy czym obie rośliny były tak samo nawadniane i miały tę samą ilość światła słonecznego. Różna była tylko komunikacja z nimi, pozytywna wobec tej pierwszej i negatywna wobec drugiej.

Po 30 dniach eksperymentu okazało się, że “prześladowana” roślina opadała, była matowa i marniała, podczas gdy ta, którą często komplementowano, dobrze się rozwijała.

Rośliny budują więzi między gatunkami, a nawet odbierają informacje na odległość.

Rośliny, które mają bliską relację ze swoim opiekunem rosną zdecydowanie lepiej, cieszą się z jego obecności i obficiej kwitną. Pozostają w głębokim kontakcie uczuciowym z człowiekiem, który o nie dba, rozmawia z nimi i je kocha.

Taki związek odczuwalny jest nawet na odległość! Rośliny, które brały udział w eksperymencie odczuwały lęk, kiedy ich właściciel udał się w podróż samolotem. Pozostawione samotnie w domu, reagowały panicznie w momencie startu i lądowania pojazdu, co odnotowano na wykresie.

Podsumowując.

Naukowcy uważają, że rośliny są ze sobą połączone w sieci, co może przypominać sieć neuronową w naszych mózgach. Chociaż procesy w nich przebiegające wydają się być znacznie uproszczone i wolniejsze w porównaniu z naszymi, to jednak w ich środowisku są w zupełności wystarczające.

Wielu badaczy uważa, że określanie roślin jako istot pozbawionych inteligencji, oraz mniej złożonych od zwierząt jest błędne. Inteligencja roślin potwierdza też tezę o świadomości kosmicznej, która przenika wszystko, tworząc wspólne pole informacyjne dla wzrostu, ewolucji i komunikacji.

Świadomość Kosmiczna przenika wszystko,
każdy kamień, roślinę, zwierzę

i Przestrzeń,
która nas wszystkich łączy.

Ona czyni nas pełnymi sił, wzajemnego szacunku
i radości z PRZYGODY życia,
w której spotykamy kolejne odsłony siebie.

Zapraszamy!


Nadajemy Dobrą Falę!

opracowanie na podstawie: TechTimes i materiałów QuantumClub

Udostępnij znajomym: