Przejdź do treści

Mózg, wszechświat i umysł.

Nasza technologia Harmonicznego Pola Kwantowego jest fascynująca, bo jest oparta na tych samych prawach, co mózg, wszechświat i umysł. I wyprzedza czas.

Wszechświat i mózg.

Około roku 2016 dwóch włoskich naukowców, astrofizyk i neurobiolog1, postanowiło porównać sieć neuronów w mózgu z wielkoskalową strukturą wszechświata. Okazało się, że te dwie najbardziej fascynujące struktury we wszechświecie łączy więcej, niż można było przypuszczać.

Wszechświat to mózg w większej skali!

A przynajmniej takie wrażenie można odnieść, przyglądając się poszczególnym cechom charakterystycznym mózgu. Wystarczy spojrzeć na opracowania przedstawiające sieci, w jakie neurony łączą się w mózgu. Specjaliści od konektomiki od lat zajmują się badaniem i mapowaniem kompletnej mapy sieci połączeń neuronalnych, tzw. konektomu, wykorzystując do tego szerokie techniki mikroskopowe.

Jeżeli spojrzymy na grafiki przedstawiające wielkoskalową strukturę wszechświata, wykonane na podstawie obserwacji prowadzonych za pomocą teleskopów, podobieństwa są bardzo wyraźne, właściwie trudno powiedzieć, która grafika przedstawia sieć neuronową mózgu, a która obraz wszechświata.

Po lewej wszechświat, a po prawej neurony w mózgu, czy odwrotnie?
Odpowiedź ma końcu, pod gwiazdką.

Choć lokalnie we wszechświecie galaktyki wydają się losowo porozrzucane po przestrzeni kosmicznej, to spojrzenie w dużo większej skali diametralnie zmienia ten obraz.

Dopiero wtedy widać, jak całe gromady galaktyk łączą się ze sobą rozległymi włóknami gazowymi, rozciągającymi się na setki milionów lat świetlnych, w których znajdują swoje miejsce miliony galaktyk. Między włóknami znajdują się rozległe obszary, w których nie ma niemal żadnych galaktyk. Owe włókna od czasu do czasu łączą się na skrzyżowaniach z innymi włóknami kosmicznej sieci. To w tych miejscach powstają supergromady, składające się ze zderzających się gromad galaktyk. Z każdego z tych miejsc wychodzą średnio 3-5 innych włókien. Tak samo wygląda sieć neuronów w mózgu.

Samo podobieństwo pod względem wyglądu i struktury to jednak nie wszystko. Przyjmując przybliżone modele, badacze zauważają, że w mózgu człowieka znajduje się około 70 miliardów neuronów. W obserwowalnym wszechświecie natomiast możemy dostrzec około 100 miliardów galaktyk – rząd wielkości zbliżony.

Jakby tego było mało, neurony stanowią zaledwie 30 proc. całkowitej masy mózgu. Tak samo jest i w przypadku galaktyk, które składając się z ciemnej materii i materii barionowej, także odpowiadają za 30 procent masy/energii wszechświata. Pozostałe 70-75 proc. to w przypadku mózgu woda, a w przypadku wszechświata – “ciemna energia”.

Takie same podobieństwa naukowcy dostrzegli, analizując widmową gęstość galaktyk i neuronów oraz liczbę połączeń wychodzących z każdego węzła, w którym łączą się długie włókna.

Wszystkie powyższe powiązania analizowane łącznie, wskazują na jeden spójny wniosek.
Wszystkie te podobieństwa wynikają z faktu, że samoorganizacja obu tych jakże złożonych układów regulowana jest przez te same prawa uniwersalne, kształtujące życie wszechświata i wszystkiego, co w nim żyje.

Umysł.

Nasze doświadczenia z Harmonicznym Polem Kwantowym idą jeszcze dalej, niż opisane powyżej analizy kosmologiczne. W naszej pracy dotykamy kwestii pola informacyjnego oraz umysłu. Wg naszych badań sieci neuronowe stanowią pewnego rodzaju interfejs, umożliwiający połączenie sfery elektromagnetycznej umysłu z materią życia i zmysłów.

Przypominamy, że aby zagłębić się nieco w tych rozważaniach, należy opuścić dogmat skrótu myślowego, mówiącego “mózg = umysł”. NIE RÓWNA SIĘ!

Umysł jest przestrzenią kwantową (falową i elektromagnetyczną), z którą łączymy się przy pomocy interfejsu neuronowego (mózgu) oraz pnia mózgu, kontrolującego podstawowe czynności życiowe (takie jak oddychanie i trawienie).

Wielki umysł wszechświata.

Z doświadczenia wynika, że umysł człowieka (jak i jego mózg) jest holograficzną i fraktalną “kopią” wielkiego umysłu wszechświata i sieci neuronowej, poprzez którą płyną impulsy, łączące poszczególne sfery pola informacyjnego przestrzeni kosmicznej.

Wiele wskazuje na to, że żyjemy wewnątrz wielkiego umysłu wszechświata, zanurzeni we wspólnym polu kwantowym, z którym można się łączyć w 100% świadomie poprzez odpowiednie techniki wyciszania i dostrajania “interfejsu mózgu” do pola informacyjnego wszechświata.

To połączenie nie jest tylko ciekawostką naukową!
To już się dzieje i daje niezwykłe możliwości przełączenia się w poszerzone stany umysłu, w których można dokonywać najbardziej fantastycznych i wręcz niewiarygodnych zmian w przestrzeni swojego życia. W Harmonicznym Polu Kwantowym można tego dokonać dużo szybciej, ponieważ Holistyczny Holograf jest komputerem kwantowym, który tworzy idealne warunki do tego połączenia.

Jest to możliwe, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane wg tych samych algorytmów, zasad i praw, które są obecne w skali wszechświata oraz w sieci neuronowej naszego mózgu.

Jeszcze większe możliwości.

Niewątpliwie sama technologia harmonicznego pola kwantowego jest awangardowa, wyprzedza czas. Jednak niezwykłe jest to, że technologia pól harmonicznych w ciągu zaledwie 20 lat wyszła z poziomu doświadczeń laboratoryjnych, przekształcając się w praktyczne i skuteczne narzędzie do pracy nad sobą, służące eksploracji nowych możliwości i wyższych stanów umysłu. A wszystko w przyjemnym relaksie, podczas sesji w harmonicznym polu kwantowym holistycznego holografu, który łączy nas z wielkim umysłem wszechświata i jego nieskończonymi potencjałami kreacji.

Przez ostatnie 20 lat zebraliśmy wiele relacji oraz dowodów na to, że to połączenie jest nie tylko możliwe, ale i praktyczne w efektach. Rezonans z wielkim umysłem wszechświata i jego niezwykłymi potencjałami manifestuje się m.in. poprzez wzmocnienie głosu intuicji, zjawiska koincydencji, uruchomienie sił samouzdrawiania i uzdrawiania, wpływania na swój stan psycho-emocjonalny jednym aktem woli, poprawy procesów przyswajania wiedzy i twórczej kreacji.

W pewnym sensie nasz projekt jest gloryfikacją wolnej woli, jako nieskończonej przestrzeni samostanowienia o sobie i swoim życiu.

Ten projekt i związani z nim ludzie są na to dowodem.
Technologia kwantowych pól harmonicznych powstała i rozwija się w połączeniu z wielkim umysłem wszechświata, w którym zapisane są wszystkie informacje na temat struktury rzeczywistości i sposobów (technik) na dokonywanie w niej harmonicznych zmian.

Akt wolnej woli, w połączeniu z polem informacyjnym wszechświata, jest niezwykły w efektach i potencjale. Umożliwia wyjście poza schematy i dogmaty konieczności cierpienia, powtarzania tych samych błędów, życia w bolesnym pacie braku większego sensu i celu. To jest już możliwe i jest udziałem coraz większej liczby osób, korzystających z potencjałów naszego projektu i sesji w harmonicznych polach kwantowych.

Dlatego zapraszamy Cię do otwarcia się na pozytywne zmiany w swoim życiu,
przypominając, że możesz więcej niż myślisz.


Ahoj przygodo!

Możesz więcej niż myślisz:)

Stacja ØHz | Nadajemy Dobrą Falę!

*| Odpowiedź: po lewej widzisz sieć neuronową wszechświata.

1| Strona projektu z interaktywną prezentacją sieci neuronowej wszechświata.

opracowano na podstawie tekstu Radka Kosarzyckiego, 
a także prac grupy badawczej Quantum oraz wypowiedzi
i doświadczeń uczestników sesji w harmonicznym polu kwantowym.