Przejdź do treści

Egregor. Co to jest.


Tym razem temat świadomości zbiorowej pod nazwą egregor, który wyjaśnia niezwykły wpływ grupy oraz masy na umysł jednostki. Tytułowy temat jest kolejną okazją do poszerzenia swojej świadomości w aspekcie procesów, sterujących umysłem człowieka z poziomu nieświadomego.

Czym jest Egregor?

W internecie można przeczytać różne objaśnienia tego tematu, niektóre z nich mrożą krew w żyłach:) więc wyjaśniamy.

“Słowo egregor wywodzi się z greckiego egerio – być wzbudzonym, być czujnym, widzieć, patrzeć, po raz pierwszy zaś pojawia się ono w pochodzącym z III w. p.n.e greckim przekładzie Biblii (Septuaginta)” /Wikipedia/.

Znaczenie tego słowa to również “zbierać się”, ponieważ każda grupa tworzy swoją świadomość zbiorową. Dotyczy to relacji rodzinnych, nacji, narodów, itd. Każda istota jest włączona w sieć relacji i wzajemnych zobowiązań. Tworzymy wspólną przeszłość, przyszłość i teraźniejszość w jednej przestrzeni życia planety i jej kosmologicznych uwarunkowań.

“…Egregor jest to duch określonej społeczności. Jeśli grupa ludzi robi coś wspólnie lub w coś wierzy, tworzy tym samym egregora, którego moc zależy od ilości wyznawców oraz siły ich wiary (…) Przykładem może być Szatan. Ta istota została zmyślona przez judeochrześcijańskich kapłanów, żeby pomagała im trzymać w ryzach owczarnię pańską. Nic tak skutecznie ludzi nie kontroluje i nie przywołuje do porządku jak lęk.”

Świadomość zbiorowa Ziemi /Egregor Planetarny/ tworzy pole informacyjne, czyli zbiór pojęć, przekonań, wierzeń i praw realizujących ciągi przyczynowo skutkowe losu każdego z nas. To pole wpływa na nasz system widzenia świata, sposób interpretacji zdarzeń, jakość relacji, itd. Na tej samej zasadzie funkcjonują egregory partii politycznych, zrzeszeń łowieckich, grup wyznaniowych, fan cluby gwiazd, itd.

Egregory są polami rodzin.
W przypadku meliorantów są oni częścią rodzin rolniczych:)

Każda sieć morfogenetyczna i pole świadomości może być (i jest) kształtowane przez jej współuczestników. Na tej zasadzie działają wszystkie grupy wsparcia, które tworząc wspólną przestrzeń, otrzymują dodatkową moc do przezwyciężenia swoich trudności.

Każde słowo ciałem się staje.

Pojęcie egregor jest przykładem skojarzenia zjawiska świadomości zbiorowej i jej decydującego wpływu na kształtowanie się rzeczywistości z pseudo-religijnymi i religijnymi obrazami, które ukierunkowują percepcję poprzez jasne lub ciemne strony życia, dzieląc jedność na dobro i zło.

Taki radykalny sposób interpretacji jest popularny m.in. w wielu kręgach ezoterycznych, które pozornie odcinając się od religijnych korzeni, tkwią w nich po samą czakrę korony:) – tworząc jeden z bardziej poplątanych egregorów, jakie funkcjonują obecnie na Ziemi /z przemyśleń W. Jóźwiaka – Taraka/.

Jak działa Egregor?

Ten sam proces może być użyty do zbudowania ciemnego pola lękowego, jak i do współtworzenia jasnej, wspierające przestrzeni, która jednoczy ludzi, przy zachowaniu ich indywidualności, osobistej wolności i poszanowania dla odmiennego widzenia świata. Wielu ludzi, podłączonych do lękowego egregora, staje się nieświadomymi kolaborantami tego pola, pełniącymi rolę dystrybutorów informacji, który ściąga energię, odżywiającą ten sztuczny twór umysłów.

Ciemny egregor daje podstawy ideologiczne określonych zachowań i postaw, tworzonych na podstawie lękowych argumentów i wizji świata podzielonego na dwa walczące ze sobą bieguny.

Zrozumienie procesów energo-informacyjnych uwalnia z ich nieświadomego wpływu, co umożliwia racjonalne i zdroworozsądkowe wykorzystanie potencjałów, które mamy do swojej dyspozycji.

Ciekawym doświadczeniem wyjścia poza pole informacyjne Ziemi są przeżycia astronautów, którzy przebywając w przestrzeni kosmicznej (w dystansie do warunkującego wszystko pola magnetycznego Ziemi), nabywali nowego rodzaju percepcji, odczuwali spontaniczne i mistyczne odczucia uwolnienia. Ten stan utrzymywał się po powrocie, co sprawiało, że zmieniali swoje życie, zaczynali działać społecznie, promując wyższe wartości i wolnościowe idee.

Życie jak film.

Egregor tworzy rzeczywistość, która przypomina film, inspirowany tradycją lub wyobraźnią autorów. Egregor jest ideą, która wymaga uwagi /a więc i energii/ współtwórców.

Egregor, jak i film, egzystuje w świadomości zbiorowej tylko wtedy, gdy jest odżywiany uwagą i emocjami swoich odbiorców/wiernych. Kiedy znika zasilanie, powoli jego wpływ zmniejsza się, “film” odchodzi w niepamięć i trafia na zakurzone półki ziemskiego archiwum.

Ideologie są tworzone przez scenarzystów i projektantów – specjalistów różnych dyscyplin, którzy zajmują się badaniem procesów życiowych i ich wpływem na rzeczywistość i psychikę ludzi.

Wiedza ta była i jest wykorzystywana do manipulacji masami /socjotechnika/, nieświadomymi obecności tych procesów w ich życiu.

Od tysięcy lat na Ziemi wyświetlane są filmy o Jezusie, Buddzie, Krishnie, itd. Tworzone są kolejne produkcje filmowe oraz kina ze świętymi symbolami, które walczą o swoich widzów i ich energię. Biletem jest sakrament, od którego zaczyna się abonamentowy okres korzystania z dobrodziejstw wybranej przestrzeni.

Egregor tworzy rzeczywistości samospełniających się proroctw, stąd wielka “produkcja medialna” przyszłości nastraja do refleksji nad celem takiego działania.

Warto być świadomym tego, co nami steruje z pola morfogenetycznego. Obserwacja świata umożliwia wybór najlepszych dla nas kierunków, które prowadzą do pełnego i jasnego życia w radości każdej chwili.

Wolności od wpływu dogmatycznych egregorów doświadczyć może każdy z ludzi, poza zasięgiem pogmatwanych myślokształtów oraz cywilizacyjnych uwarunkowań Ziemi. Doświadcza się tego podczas sesji medytacyjnych w ciszy miejsc mocy. Jedno z nich otwiera się u Ciebie podczas Kosmicznych Medytacji, podczas których wchodzisz w stan Obserwatora.

Obserwacja umożliwia zrozumienie automatycznych procesów strumienia życia i
jest pierwszym krokiem do uwolnienia się spod ich wpływu.

OBSERWATOR

Każdy z nas posiada osobiste pole, które można świadomie oczyszczać ze zbędnych idei, tworząc wokół siebie jasną sferyczną przestrzeń rezonansu, łączącą nas ze Źródłem Miłości, Światłem życia i Ciszą Obserwatora, wolną od narzuconych wzorców i przekonań.

Pozostaw Umysł w świetle,
uwolnisz się od nieświadomego wpływu!


STACJA Ø ~ Nadajemy Dobrą Falę!

na podstawie materiałów grupy: X-RAYS/quantum.merhlin.com