Wieczorowa Szkoła Harmonii

Wieczorowa Szkoła Harmonii

Czy wiesz, że posiadasz w sobie siłę samoregeneracji, dzięki której możesz osiągnąć większą odporność, żyć w pełni sił oraz w dystansie do stresu? Zapraszamy do Wieczorowej Szkoły Harmonii. Więcej harmonii, to więcej sił do życia!

więcej harmonii!Wieczorowa Szkoła Harmonii

Możesz więcej, niż myślisz.

Idea WSH.
Projekt związany jest z nową wersją holografu H2020, który poszerza działanie harmonicznej fali o nowe możliwości, m.in. o holistyczne (całościowe) samouzdrawianie, oparte na profilaktyce i zachowaniu równowagi na co dzień.

Cel projektu Wieczorowa Szkoła Harmonii.
Celem tego projektu jest przekazanie wiedzy o nowoczesnej metodzie holistycznej, służącej poprawie samopoczucia, odzyskaniu sił witalnych, odporności i większego dystansu do stresu.

Potencjał projektu.
Z ponad 20 lat naszych badań wynika, że do poprawy równowagi i samopoczucia nie potrzeba „cudownych”, czy „nadprzyrodzonych” darów. Mamy w sobie genetyczną skłonność do harmonii i samoregeneracji, która niestety zanika pod wpływem dysharmonicznych czynników (przyczyny to smog elektromagnetyczny, chemia w jedzeniu i wodzie), ale budzi się podczas sesji w harmonicznej fali.

Przywrócenie harmonii jest proste. W czasie sesji wystarczy stosować się do prostych wskazówek, by osiągnąć trwały efekt poprawy. W tym holistycznym procesie wymagane jest jedynie przyswojenie kilku podstawowych zasad, dotyczących m.in. koncentracji na oddechu, by móc w pełni korzystać z rewitalizującego potencjału harmonicznej fali.

Rezonans z kosmicznym cyklami życia.
Równowaga to podstawa. Skuteczność sesji w harmonicznej fali opiera się na zjawisku zdolności do samoregenereacji, związanej z kosmicznymi zegarami biologicznymi. Nasz organizm posiada wszystkie funkcje samo-regulacyjne, które „budzą się” i zaczynają pracować w rezonansie z harmonicznym zegarem biologicznym, pochodzenia kosmicznego (więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj).

Lepiej zapobiegać niż leczyć.
Metoda oraz program Wieczorowej Szkoły Harmonii są wynikiem wnikliwych badań i 20 lat doświadczeń, które pokazują, że z sesji w harmonicznej fali można korzystać w celu poprawy samopoczucia oraz homeostazy (zdolności do samoregulacji procesów biologicznych). Homeostaza jest niezbędnym warunkiem zdrowia (prawidłowego funkcjonowania) organizmu. Choroby u swego podłoża mają zaburzenia mechanizmów utrzymania homeostazy. Wniosek jest prosty – zachowanie harmonii na co dzień (w zakresie ruchu, diety i higieny psychicznej) umożliwia skuteczne przeciwdziałanie wielu zdrowotnym dyskomfortom.

Jak działa harmoniczne fala?
Holistyczny holograf tworzy przestrzeń harmoniczną, dzięki której rezonans z kosmicznymi zegarami biologicznymi pojawia się w sposób automatyczny. A to przyspiesza procesy samoregenreacji organizmu na poziomie komórkowym. Więcej na temat sesji w harmonicznej fali znajdziesz w naszym FAQ oraz w artykule n.t. kosmicznych zegarów biologicznych.

Idea WSH na 3 poziomach.

1. Poziom. Przygotowanie. Nauka zasad holistycznego relaksu w czasie wieczornych sesji (już trwa, zobacz kalendarz sesji).

Po nauczeniu się podstawowych technik holistycznego relaksu możliwe jest aplikowanie na kolejne etapy WSH.

2. Poziom. Kurs samouzdrawiania. Świadome używanie sił psychicznych w celu holistycznej rewitalizacji i poprawy homeostazy organizmu.

Po ukończeniu kursu możliwe jest aplikowanie na kolejny etap.

3. Poziom. Praktyka. Zastosowanie osobistych potencjałów w codziennym życiu z użyciem indywidualnej holokabiny.

Dodatkowo.
Nauczenie się prostej metody holistycznego samouzdrawiania poprawia koncentrację i dystans do stresu oraz umożliwia pomoc (poprawę samopoczucia i stanu harmonii) swoim bliskim.

Jak działa WSH.
WSH będzie dostępna w formie korespondencyjnej (j. polski, portugalski i angielski).

Finansowanie.
Ze składek uczestników.

Terminy.
Planujemy uruchomienie tego kursu w formie korespondencyjnej, w kilku językach, jeszcze w tym roku.
Czas trwania kursu: 9 weekendów z sesjami wieczornymi w harmonicznej fali.

Kontakt.
Zostawiamy tę krótką notkę w celach informacyjnych. Po więcej informacji o WSH zapraszamy tutaj:


    Więcej harmonii, to więcej przestrzeni i sił do życia!

    Pozdrawiamy!

    Stacja ØHz | Nadajemy Dobrą Falę