Przejdź do treści

Natura Olśnienia


Zapomnij o pracy nad sobą w konflikcie ze sobą. Teraz możesz zharmonizować swoje wnętrze i zewnętrze w holistyczną jedność ze sobą i całym Wszechświatem w trakcie przyjemnego relaksu/medytacji.

Podczas kosmicznej medytacji możesz zmienić w sobie to, z czym Ci już nie po drodze, co uwiera, przeszkadza. Zauważyliśmy, że zmiany te pojawiają się nagle, często w dniach po sesji, a nawet w ciągu tygodni po niej. Każdy taki progres jest spontaniczny i poprzedza go zjawisko olśnienia.

Anegdota o Archimedesie, który sformułował swoje prawo podczas kąpieli, czy ta o Newtonie, który odkrył prawo grawitacji stuknięty jabłkiem w głowę – to przykłady słynnych olśnień, które zmieniły świat. Niemal każdy mógłby przytoczyć podobną historię ze swojego życia, ale fenomen „olśnienia” nie był dotąd przebadany metodami laboratoryjnymi.

W jaki sposób nasz umysł wpada w jednej chwili na genialne pomysły? Czy powstanie nowej idei to skutek nagłej zmiany w sposobie funkcjonowania sieci naszych neuronów, czy raczej powolna ewolucja?

Za trudne zadanie rozstrzygnięcia tych wątpliwości zabrali się dr Jeremy K. Seamans i dr Daniel Durstewitz. Kanadyjsko-niemiecka współpraca i doświadczenia przeprowadzone na szczurach przyniosły konkluzję, że olśnienie jest naturalnym mechanizmem, który umożliwia ewolucyjny wzrost, zmianę paradygmatów i postęp.

Zarówno ludzie, jak i zwierzęta posiadają umiejętność porzucania starych zachowań (strategii, poglądów, idei) i przyjmowania, lub kreowania nowych, lepszych, bardziej skutecznych.

Badania zjawiska Olśnienia.

Wiadomo, że większość wiedzy życiowej nabywana jest metodą prób i błędów. W ten sposób nasz umysł dedukuje reguły, które potem są stosowane – świadomie, lub nie. Inaczej mówiąc: gromadzimy doświadczenie (ludzie mogą również je zdobywać niebezpośrednio – korzystając z wiedzy innych ludzi) i wprowadzamy w życie wnioski. Za pomocą zaawansowanych i skomplikowanych testów, badań i opracowań statystycznych dwóch badaczy chciało sprawdzić, czy zmiany w strukturze sieci neuronalnych zachodzą stopniowo, czy też pojawiają się nagle, w momencie sformułowania nowej zasady, idei.

Umiejętność modyfikacji nabytej wiedzy i kreowania nowej spoczywa w czołowych płatach mózgu. Podczas badań na szczurach sprawdzano, w jaki sposób w jaki sposób grupy neuronów czołowej kory mózgowej przestawiają się ze starych ścieżek rozumowania na nowe, sformułowane w wyniku kumulacji doświadczenia, nabywanego metodą prób i błędów. Badano, czy aktywność sieci neuronalnych zmienia się stopniowo podczas rezygnacji ze starych nawyków na rzecz nowych, czy zmiana aktywności na nową dokonuje się bardziej gwałtownie.

Laboratoryjne szczury poddawano testom, podczas których miały metodą prób i błędów nauczyć się nowego postępowania, porzucając stare zwyczaje. Okazało się, że zarówno za starą, jak i nową metodę postępowania odpowiadają te same sieci neuronów.

Co więcej, mimo że przyswojenie nowej wiedzy wymagało dużej ilości prób, nowy wzór aktywności nie pojawiał się stopniowo, lecz w sposób nagły, zaś zmianie aktywności towarzyszyła zmiana w zachowaniu, czyli: zastosowanie zdobytej wiedzy. Nagła zmiana wzoru aktywności neuronów została uznana właśnie za ów moment „olśnienia”.

Punkt zerowy – brama przemiany

Z naszych badań wynikają podobne wnioski, które analizujemy na poziomie pola informacyjnego. Olśnienie w tej perspektywie jest powiązane z innym zjawiskiem, tzw. wielkości granicznych. Dźwięk, światło, pierwiastek promieniotwórczy, a nawet stan psychiczny, posiadają swoją wartość graniczną, po której przekroczeniu dochodzi do spektakularnej przemiany.

Zjawisko to pokazuje, że każdy zbiór informacji ma swój określony potencjał, wartość graniczną, potrzebną do zainicjowania zmiany. Na przykład negatywny nawyk “zajadania stresu”, potrzebuje ściśle określonej ilości nowych danych, by zmienić się w pozytywną formę, np. w nawyk wysiłku fizycznego, który umożliwi rozładowanie stresu w inny sposób.

I co ważne, każda życiowa zmiana następuje w sekundy, choć przygotowanie do tego momentu przemiany trwa dłużej. Ten czas oczekiwania na zmianę związany jest zwykle z przeciwnymi sobie dążeniami, obecnymi w mikro i makrokosmosie, czyli we wnętrzu – na poziomie potrzeb duszy oraz w przestrzeni pragnień ego.

Dlatego każdą zmianę poprzedza spotkanie się tych dwóch przestrzeni (wewnętrznych potrzeb duszy i pragnień ego) w jednym punkcie, czego efektem jest chwila olśnienia (uświadomienia sobie problemu czy potrzeby). Bez spotkania tych dwóch przestrzeni w harmonii przemiana nie jest możliwa. Stąd idea punktu zerowego, który łączy poziomy wewnętrzne z zewnętrznymi ich aspektami, umożliwiając ich spotkanie oraz świadomą obserwację całego procesu .

Punkt zerowy – brama przemiany.

I właśnie z uwagi na specyfikę pól harmonicznych punktu zerowego, podczas kosmicznej sesji medytacyjnej dużo szybciej i łatwiej o pozytywną zmianę, o czym piszemy tutaj.

Praktycznie…

Z powyższych badań wynika praktyczna wskazówka, że ukierunkowanie umysłu w przestrzeni harmonicznej punktu zerowego na określony cel, np. na zmianę dyskomfortowego uwarunkowania, zawsze przynosi efekt, a każde olśnienie jest znakiem tej przemiany.

Idealnym sesją do zmiany wszystkich niekorzystnych uwarunkowań jest Fala Urana.

Zapomnij o pracy nad sobą w konflikcie ze sobą.
Teraz możesz zharmonizować swoje wnętrze i zewnętrze w holistyczną jedność ze sobą
i całym Wszechświatem w trakcie przyjemnego relaksu/medytacji.


STACJA Ø ~ Nadajemy Dobrą Falę!

Dr Jeremy K. Seamans pracuje w Centrum Badań nad Mózgiem (Brain Research Centre) Uniwersytety Kolumbii Brytyjskiej (University of British Columbia, UBC) oraz w Brzegowym Instytucie Badań nad Zdrowiem w Vancouver (Vancouver Coastal Health Research Institute); dr Daniel Durstewitz pracuje w Centralnym Instytucie Zdrowia Psychicznego (Central Institute of Mental Health) w Niemczech.

opracowanie własne na podstawie materiałów QC