Przejdź do treści

Jakiej sesji potrzebujesz? Wyniki ankiety.

Zapytaliśmy o to, jakiej sesji potrzebujesz i mamy już odpowiedzi, za które dziękujemy. Poniżej wyniki ankiety, z krótkim omówieniem.

Jakiej sesji potrzebujesz? Odpowiedzi z ankiety:

 • Na spokój i wyciszenie.
 • Na poczucie bezpieczeństwa.
 • Na dystans i odporność na stres.
 • Na przypływ energii.
 • Na pogłębienie połączenia z Siłą Wyższą.
 • Na poczucie własnej ważności.
 • Oczyszczenie umysłu.
 • Wszystkie wymienione powyżej.
 • Na poprawę koncentracji na wybranym celu.
 • Głębsze połączenie z siłą wyższą oraz zminimalizowanie jeszcze pojawiających się strachów.
 • Połączenie z przewodnikiem duchowym.

I niespodzianka.

Na bazie doświadczeń projektu Quantum oraz poprzednich lat eksperymentów z Harmonicznym Polem Kwantowym zapewniamy, że wszystkie wymienione cele sesji (oraz wiele niewymienionych) są możliwe do osiągnięcia w czasie dowolnej sesji.

Cokolwiek zechcesz, w harmonicznym polu dzieje się!

Wynika to ze specyfiki holistycznej technologii harmonicznej fali, która łączy z Przestrzenią Uniwersum, w której znajdują się bramy do wyższych wymiarów nas samych. A więc, zapisując swój cel sesji i relaksując się własnymi metodami, możesz osiągnąć wszystko to, czego potrzebujesz.

Potwierdzają to doświadczenia projektu Quantum, gdzie od blisko 2 lat działa kilka grup, które korzystają z czasu sesji w harmonicznych polach do własnych celów, korzystając z własnych metod relaksacji i medytacji.

Przykłady.
Grupa Coach łączy sesje z terapią psychologiczną i osiąga na tym polu duże sukcesy w dużo krótszym czasie. Grupa X-Rays przeprowadziła badania charakterystyki harmonicznego pola. I te wyniki są zbieżne z danymi z tzw. miejsc mocy, w których medytacja pogłębia się, a przeszkody i napięcia ego znikają.

Wnioskiem z doświadczeń w harmonicznych polach kwantowych jest to, że istnieje tylko jedna główna przeszkoda na drodze do wyzwolenia się różnego rodzaju dysharmonii i dolegliwości. Jest nią brak konsekwencji, napędzany z poziomu zmiennego, niepewnego i szybko nudzącego się wszystkim ego. Trzeba pamiętać, że każda zmiana wymaga czasu, a początki zwykle są trudne zwłaszcza, że struktura ego nie lubi żadnych zmian.

Podsumowując.

Co prawda Przemiana w Harmonicznych Polach Kwantowych jest propozycją futurystyczną, której koncepcja znacznie odbiega od obecnej wiedzy o świecie i człowieku. Ale wg nas to właśnie działanie na poziomie pola informacyjnego i fotonowego jest przyszłością ewolucji człowieka w kierunku Świadomości Kosmicznej oraz świata ludzi pełnych mocy samostanowienia.

Jedynym warunkiem przemiany jest wyzwolenie się z samoograniczeń obecnej wiedzy, która zamknęła ludzi w dogmatach, określających to, co możliwe i niemożliwe. I właśnie “wyzerowanie” wiary w te dogmaty. I to okazuje się być najtrudniejszym zadaniem na drodze do odzyskania naturalnej mocy samostanowienia o sobie i swoim życiu.

Ten akt wyjścia poza masowe przekonania (nazywane wiedzą), wymaga odwagi, której wszystkim życzymy, bo po podjęciu decyzji wyjścia z pudełka samoograniczeń, spotykamy SIEBIE we Wszechświecie nowych możliwości.

jakie sesje

Zobacz Medytacje Kosmicznej Ciszy,
które wspierają na drodze do pełnego Wyzwolenia!

Pozdrawiamy, powodzenia!


STACJA Ø ~ Nadajemy Dobrą Falę!