Przejdź do treści

Wrażliwość i nadwrażliwość+TEST

Nadwrażliwość staje się problemem. Rośnie liczba osób, których naturalna empatia ewoluowała w dyskomfortowe stany psyche i emocji. Osoby nadwrażliwe stanowią obecnie od 15 do 30 proc. populacji (w zależności od metodologii badań). Czy to również jest Twój problem? Szybko możesz odzyskać balans i uczynić swoją wrażliwość darem, a nie “krzyżem pańskim”. Zobacz jak, ale od początku.

Nadwrażliwość – niektóre cechy i objawy:

– symptomy somatyczne np. częste bóle głowy, pleców, karku, problemy gastrologiczne,
– częste uczucie senności lub bezsenność,
– większa tendencja do odczuwania lęku i/lub depresji,
– zamartwianie się o innych,
– fizyczne lub emocjonalne poczucie wycieńczenia po spotkaniach z niektórymi osobami; potrzeba czasu w samotności,
– słaba koncentracja i łatwe rozpraszanie się,
– wyczuwanie bardzo łagodnych bodźców, które są trudno dostrzegalne dla innych: niezwykle cichych dźwięków, subtelnych aromatów itp.,
– poczucie przytłoczenia i odczuwanie paniki w sytuacji wielu zadań do wykonania,
– ponadprzeciętna empatia, współodczuwanie emocji innych (również postaci z filmów lub książek),
– nieśmiałość i wycofanie,
– przenoszenie całej uwagi na otoczenie i problem z odczuwaniem siebie,
– wrażliwość na zmiany nastroju u innych – umiejętność określenia ich emocji,
– nadwrażliwość na ból (zastrzyki, ukłucia owadów itp.),
– brak odporności na stres,
– nadmierne reakcje emocjonalne na małe sytuacje stresowe (krytykę),
– branie wszystkiego do siebie.

Tematyce nadwrażliwości poświęca się coraz więcej uwagi, bo problem narasta. Prowadzone są badania psychologiczne i medyczne, których celem jest poznanie przyczyn i pomoc ludziom nadwrażliwym. Badanie te prowadzą do wniosku, że rozwiązaniem jest psychoterapia lub/oraz farmakologia.

Z naszych badań wynika coś więcej.
Wrażliwość jest naturalną cechą ludzi. Jednak nadwrażliwość wiąże się ze dysfunkcyjnym stanem pola osobistego (bio-pola), od którego kondycji zależy, w jaki sposób odczuwamy bodźce i na nie reagujemy. Od stanu pola osobistego zależy nasza odporność i sposób, w jaki reagujemy na różne sytuacje życiowe. Im większa odporność, tym mniejsza nadwrażliwość na różne bodźce.

Fakt istnienia oraz stan bio-elektromagnetycznego pola pokazuje m.in. fotografia kirlianowska.

nadwrażliwość
nadwrażliwość

Na ilustracjach (fotografia palca i dłoni) widzimy stan bio-pola
przed i po holistycznych zabiegach wzmacniających.
Im więcej światła, tym silniejsze pole ochronne. Więcej o fot. kirlianowskiej tutaj.

Silne pole osobiste to podstawa.

Z naszych doświadczeń i ponad 20 lat pracy z ludźmi wrażliwymi wynika, że podczas sesji w polu harmonicznej fali możemy odbudować naturalny potencjał biologiczny, dzięki któremu nasza wrażliwość wraca do naturalnego, optymalnego poziomu. Wniosek z naszych pionierskich badań jest taki, że im silniejsze pole osobiste, tym większa odporność na różne czynniki oraz lepsze efekty w psychoterapii*.

nadwrażliwość

Wrażliwość a Metoda Fotonowa. TEST

W prosty sposób możesz sprawdzić, czy masz wpływ na stan swojego biopola.
W dowolnej porze dnia skup się na palcu wskazującym prawej ręki
i wyobraź sobie jasną kulkę światła na jego końcu.

Poświęć na to 1-2 minuty, koncentrując się na tym obrazie.
Poczujesz mrowienie lub/i wrażenie ciepła/zimna na czubku palca.

Następnie dotknij czubkiem tego palca nadgarstka drugiej (lewej) ręki.
Poczujesz dreszczyk, ciepło lub zimno.
Następnie skup się na palcu lewej ręki i powtórz doświadczenie.

Wykonaj to samo doświadczenie podczas sesji i zwróć uwagę na różnice w intensywności doznań.

Ten eksperyment pokazuje realność istnienia pola bio-elektromagnetycznego
i możliwość świadomego wpływu na jego parametry.

Ten test jest też czymś więcej.

Umożliwia harmonizację potencjałów prawej i lewej strony ciała. Pozytywne efekty (spokój i poczucie większego balansu) możesz zauważyć już po jednym zastosowaniu tego ćwiczenia. Po X-powtórzeniach efekty będą wzrastać, przez co możesz poprawić swoje samopoczucie w każdej chwili… i to w kilka minut! Polecamy!

Przenieś wnioski z tego doświadczenia na ćwiczenia z Metody Fotonowej, by zobaczyć wyraźnie, że działając z poziomu fotonowej wyobraźni w polu harmonicznej fali masz pełen wpływ na swoje samopoczucie i zdrowie!

Silne pole osobiste = Twoja odporność na nadwrażliwość

Wzmocnij swoje pole osobiste
w Harmonicznym Polu Fotonowym!

Powodzenia!

Stacja ØHz | Nadajemy Dobrą Falę

* Doświadczenia Grupy CoachSupport potwierdzają, że terapia, połączona z holistycznymi sesjami relaksu,
daje dużo lepsze wyniki.