Przejdź do treści

Co to jest Triphenia

Triphenia to nasza laboratoryjne określenie sprzed lat, które opisuje stan dezintegracji 3 Ja. Zobacz przyczyny i rozwiązania tego dysharmonicznego stanu.

Triphenia.

Charakterystyka: niespójność w myśleniu, mówieniu i działaniu.
Objawy: Osoba dotknięta triphenią /triphenik/ jedno myśli, drugie mówi, a trzecie robi.
Efekty: niechęć do konsekwentnej pracy, również tej nad sobą, szybkie zniechęcanie się trudnościami, itp.
Skutek: życiowy pat i rosnące zagubienie, niska samoświadomość, smutny koniec.

Stan dezintegracji 3 JA człowieka /triphenia/ można porównać do sytuacji Pana X, który postrzega rzeczywistość w danej chwili tylko na jeden z trzech dostępnych sposobów, nie mogąc przez to poznać jej w pełni, np. kontemplując las tylko poprzez ciało, nie jest w stanie połączyć się z polem natury na poziomie emocjonalnym, a oddzielony od Ja myślowego, nie korzysta z przestrzeni refleksji, wzbogacających to doświadczenie.

Osoby dotknięte triphenią zwykle są skoncentrowane na jednym poziomie percepcji. Cechuje ich albo skrajna postawa materialistyczna lub patrzą na świat przez emocjonalny odlot nadwrażliwości albo preferują intelektualne zafilozofowanie siebie i innych myślowymi konstrukcjami typu “szkiełko i oko”.

Choć przypadki osób dotkniętych triphenią różnią się między sobą, to cechą charakterystyczną dla wszystkich tripheników jest dysharmonia wewnętrzna i zewnętrzna, wynikająca z niemożności osiągnięcia stanu pełnej percepcji i oślego tkwienia w braku świadomości o 3 równoległych procesach poznawczych, obecnych w człowieku.

A bez UŚWIADOMIENIA sobie faktu o 3 różnych Ja w sobie, człowiek zapada się w klatce ego, w urządzony tam światek z masowych półprawd, malign o sobie i świecie /sen jednego z Ja/, w krystalizację wybiórczego odbioru rzeczywistości, w upór trzymania się “wyrobionej” wizji świata, przy jednoczesnym zapewnianiu wszystkich i siebie o swoim otwartym umyśle;)

Triphenia. Przykłady.

Niespójność w myśleniu, mówieniu i działaniu na przykładzie Pana X, który myśli dużo o siłowni i jej pozytywnym wpływie na zdrowie, ale z natury jest leniwy, więc nie chodzi ćwiczyć, ale mówi, że chodzi. Kompletne pomieszanie.

Innym przykładem z życia Pana Triphenika X jest każde doświadczenie życiowe, w którym brakuje puenty samoświadomego poznania. Przyjmijmy, że Pan X nie ma kontaktu ze swoim Ja ciała, prowadząc życie uduchowionego wg anielskiego new age schematu. Pomimo tego, że czuje się już jak w niebie, to z dołu zaczynają płynąć dyskomfortowe sygnały. To głos porzuconego ciała, który z początku lekko niepokoi, później przybiera na sile, aż do krzykliwego zatrzymania pana X chorobą, by sobie przypomniał o swoim ciele. Ale on tłumaczy sobie to wszystko mitologią zbawienia z cierpienia, co pogarsza tylko sprawę, bo oddala od sedna problemu.

A ktoś inny, zamknięty wyłącznie w percepcji ciała nie zrozumie, o czym tutaj jest;)

I takich przykładów jest wiele. Wszystkie one pokazują, że życie w dezintegracji jest stratą czasu, bo życie w triphenii uniemożliwia wyciąganie racjonalnych wniosków ze swoich doświadczeń, więc nic się właściwie nie zmienia, poza datami kalendarza, a harmonijne wzrastanie w wyższą formę samego siebie nie jest możliwe.

Dzieje się tak aż do chwili, w której Pan X, na drodze łaski boskiej lub wstrząsu /np. choroby/, pozna proste zasady zeronautyki i wejdzie na drogę zeronistycznego samopoznania, na której odkryje, że posiada 3 JA, 3 ośrodki percepcji oraz 3 perspektywy świata, które dopiero złączone w całość, dają pełniejszy obraz świata i siebie, i tego co nami steruje, z jakiego poziomu, i dlaczego.


I wtedy właśnie, po zrozumieniu tej troistości jedności człowieka, dochodzi do uruchomienia 3 modułów Nautilusa /ciało fotonowe i pojazd Wielkiego JA w jednym/ i zaczyna się zeronautyczną podróż poza czasem, w której życie okazuje się przygodą, rozciągniętą na eony lat.

Nautilus, pojazd Wielkiego Ja, ilustracja

Wtedy stajemy się na powrót wolnymi Istotami, które mogą powiedzieć:

Ja Jestem, Ja mogę , Ja chcę.

Triphenia. Przyczyny i rozwiązania.

Przyczyny: tripheniczna dezintegracja JA wynika ze złej edukacji powszechnej, której celem jest osłabienie człowieka i uczynienie go podatnym kontroli społeczeństwa we śnie.

Rozwiązania: na początek polecamy Technikę Opadania /zobacz w swojej HOLOKABINIE/ oraz wiele innych, prostych do nauczenia się ćwiczeń fotonowych, tworzących Nautilusa* oraz integrujących 3 Ja Człowieka w 4 stan percepcji Wielkiego JA.


STACJA Ø ~ Nadajemy Dobrą Falę!

Udostępnij znajomym: